Regionalny plan strategii terytorialnej - definicje.

Nasza ocena:

3
Pobrań: 14
Wyświetleń: 623
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Regionalny plan strategii terytorialnej - definicje. - strona 1

Fragment notatki:

REGIONALNY PLAN STRATEGII TERYTORIALNEJ- ustanawia podstawy organizacji i struktury całego terytorium, wyznacza strategiczne cele autonomii i jest punktem odniesienia dla wszystkich innych instrumentów lub planów planowania terytorialnego
PROGRAMY KOORDYNUJĄCE DZIAŁANIA TERYTORIALNE- wyznaczają, zgodnie z ustaleniami regionalnego planu strategii terytorialnej , poszczególne działania administracji publicznej , które wymagają wywłaszczania, zajęcia lub użytkowania gruntu
PLANY ZAGOSPODAROWANIA ŚRODOWISKA NATURLANEGO I ROLNEGO- mają za zadanie ochronę, konserwację i ulepszanie terenów, cennych ze względu na ich walory lub cechy geograficzne, morfologiczne, rolnicze, ogrodnicze, leśne, krajobrazowe lub ekologiczne, w celu rozwinięcia, dopracowania wskazań poczynających względem ochrony środowiska w regionalnym planie strategii terytorialnej Ustalenia zawarte w instrumentach planowania terytorialnego są wiążące przy uchwalaniu planu urbanistycznego, które musza zachować spójność z planami terytorialnymi.
Planowanie urbanistyczne ( na szczeblu lokalnym)
Na system planowania urbanistycznego składają się 2 typy instrumentów:
- plany generalne ( ich zadaniem jest określenie podstawowych kierunków przekształcania struktury przestrzennej obszaru, dla których zostały uchwalone)
- plany rozwoju ( ich zadaniem jest uszczegółowienie ustaleń planu generalnego dla wybranego obszaru objętego planem rozwoju)
W drodze planowania generalnego uchwala się rozstrzygnięcia, a w drodze planowania rozwoju postanowienia szczegółowe.
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz