Recepcja prawa rzymskiego w Europie w czasach Odrodzenia-opracowanie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 98
Wyświetleń: 1869
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Recepcja prawa rzymskiego w Europie w czasach Odrodzenia-opracowanie - strona 1 Recepcja prawa rzymskiego w Europie w czasach Odrodzenia-opracowanie - strona 2

Fragment notatki:

Recepcja prawa rzymskiego w Europie w czasach Odrodzenia (szczegółowo) Recepcja prawa rzymskiego uważana jest za najważniejsze zjawisko w dziejach europejskiej kultury prawnej. Prawo odrodziło się w umysłach ludzi jako pewien nowy, powracający światopogląd prawniczy - jako sposób rozumowania prawniczego. Istota recepcji XVI-wiecznej polega na tym, że było to przyjęcie rzymskiej siatki pojęciowej, ogólnych konstrukcji prawnych, myślenia prawniczego, koncepcji.
Najsilniej recepcja wystąpiła w krajach płw. apenińskiego. Także w Niemczech i krajach Cesarstwa Niemieckiego. Cesarz podtrzymywał fikcję, że Cesarstwo Niemieckie jest kontynuacją Cesarstwa Rzymskiego. Na terenach Cesarstwa Niemieckiego nastąpiła recepcja w ścisłym tego słowa znaczeniu - oficjalnie uznano prawo rzymskie za obowiązujące i stosowane w praktyce wymiaru sprawiedliwości.
Wpływ prawa rzymskiego na systemy poszczególnych krajów był różny. Można wyróżnić trzy podstawowe strefy wpływów prawa rzymskiego:
kraje o nieprzerwanej tradycji stosowania prawa rzymskiego (Włochy, płd. Francja, Hiszpania),
kraje o silnym wpływie (Niemcy, Austria),
kraje o ograniczonym wpływie (płn. Francja, Polska, Węgry, Rosja). Włochy Właściwymi twórcami nauki odrodzonego prawa rzymskiego byli komentatorzy. Prawo rzymskie w ich interpretacji zaczęło przenikać jako prawo powszechne do wielu partykularnych systemów prawnych Europy. Komentatorzy w praktyczny sposób modernizowali normy prawa rzymskiego. Ich twórczość dała początek nowym dziedzinom prawa, jak np. prawu międzynarodowemu prywatnemu, prawu handlowemu. Niemcy Zjawisko recepcji prawa rzymskiego na ziemiach niemieckich nabrało cech szczególnych - bwiem w II połowie XV w. nastąpiło oficjalne uznanie go za prawo obowiązujące i stosowane w praktyce wymiaru sprawiedliwości.
Wpływy prawa rzymskiego na ziemiach niemieckich sięgały XIII w. Przenikanie prawa rzymskiego na ziemie niemieckie odbywało się najpierw za pośrednictwem kleru. Klerycy bowiem, wykształceni na uniwersytetach włoskich w prawie rzymskim i kanonicznym, zaczęli stosować w sądownictwie duchownym obok prawa kanonicznego - również prawo rzymskie.
Przyczyny materialne recepcji - związane były z rozwojem gospodarki towarowo-pieniężnej. Najsilniej więc i najszybciej wpływy prawa rzymskiego były adaptowane w miastach. Natomiast właściciele ziemscy w prawie rzymskim upatrywali instrument prawnego usankcjonowania stosunków feudalnych. Ważnym czynnikiem była potrzeba ujednolicania i uzupełniania partykularnych praw zwyczajowych.
Uzasadnienie formalne - idea kontynuacji Imperium rzymskiego. Prawo rzymskie nie było tu traktowane jako prawo obce.
Przedmiotem recepcji była tylko część prawa rzymskiego, zawarta w Digestach (w interpretacji glosatorów i komentatorów). ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz