Realizowanie w KRRiTV konstytucyjnego zapisu o ochronie interesu publicznego w radiofonii i TV-opracowanie

Nasza ocena:

3
Wyświetleń: 273
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Realizowanie w KRRiTV konstytucyjnego zapisu o ochronie interesu publicznego w radiofonii i TV-opracowanie - strona 1

Fragment notatki:

W jaki sposób realizowany jest w KRRiTV konstytucyjny zapis o ochronie interesu publicznego w radiofonii i telewizji?
Art. 213 Konstytucji wskazuje cel powołania KRRiTV, określając, że stoi ona na straży wolności słowa, prawa do informacji i interesu publicznego w radiofonii i telewizji. Rada powinna w swojej działalności czuwać nad przestrzeganiem praw i wolności jednostki, mających podstawowe znaczenie w sferze masowego komunikowania się, a mianowicie wolności słowa i prawa do informacji, umożliwiających każdemu przekazywanie pochodzących od niego informacji prawo swobodnego wyboru ich źródła i gwarantujących ich kształtowanie w drodze procesu społecznego, chronionego przed ograniczeniami jego pluralizmu ze względów politycznych, kulturalnych. Publiczna radiofonia i telewizja działa w formie jednoosobowych spółek akcyjnych Skarbu Państwa. Na szczeblu ogólnokrajowym działają dwie spółki: Telewizja Polska S.A. i Polskie Radio S.A. Istotą funkcjonowania radiofonii i telewizji - zarówno publicznej, jak i prywatnej - jest niezależność programowa. Obowiązki negatywne polegają na wprowadzeniu zakazu rozpowszechniania pewnych treści.
Obowiązki pozytywne nakładają na audycje wymóg poszanowania uczuć religijnych odbiorców. Programy publicznej radiofonii i telewizji powinny: rzetelnie ukazywać całą różnorodność wydarzeń w kraju i za granicą, sprzyjać swobodnemu kształtowaniu się poglądów obywateli oraz formowaniu się opinii publicznej, umożliwiać obywatelom i ich organizacjom uczestniczenie w życiu publicznym, respektować chrześcijański system wartości, za podstawę przyjmując uniwersalne zasady etyki, służyć umocnieniu rodziny, służyć kształtowaniu postaw prozdrowotnych, zwalczaniu patologii społecznych, uwzględniać potrzeby mniejszości narodowych i grup etnicznych.
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz