REALIZACJA OBOWIĄZKU ALIMENTACYJNEGO

Nasza ocena:

5
Pobrań: 21
Wyświetleń: 1176
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
REALIZACJA OBOWIĄZKU ALIMENTACYJNEGO - strona 1 REALIZACJA OBOWIĄZKU ALIMENTACYJNEGO - strona 2

Fragment notatki:

REALIZACJA OBOWIĄZKU ALIMENTACYJNEGO Może mieć charakter: 1) DOBROWOLNY- w rodzinach normalnych dostarczanie w ramach obowiązku alimentacyjnego osobom potrzebującym pomocy środków utrzymania i wychowania odbywa się bezkonfliktowo- do tego stopnia, że nawet nie zdaje się sobie sprawy z jego istnienia. - BEZUMOWNY, - UMOWA DOTYCZĄCA OBOWIĄZKU ALIMENTACYJNEGO- Art. 138 - niedopuszczalne jest ustalenie wysokości świadczeń poniżej ustawowej granicy, - uprawniony nie może się zrzec lub ograniczyć prawa. W praktyce w stosunkach wiejskich- występują umowy, na podstawie których uprawniony "zrzeka się" swego prawa w zamian ze przeniesienie na niego przez zobowiązanego ( najczęściej pozamałżeńskiego ojca ) własności oznaczonej nieruchomości. W świetle tego, co wyżej powiedziano, umowa nie wywiera oczywiście takiego skutku, jaki strony w niej oznaczyły, ale ma ona takie znaczenie, iż ponieważ nieruchomość, którą uzyskał uprawniony zapewnia mu egzystencję, ma on w całości lub części zaspokojone potrzeby i nie może żądać w takim zakresie alimentów od zobowiązanego. 2) DROGĄ SĄDOWĄ - gdy zobowiązani uchylają się od spełnienia swej powinności alimentacyjnych. Zasada : powództwo o zasądzenie należnych świadczeń alimentacyjnych. Wyjątki : drogi szczególne: - żądanie zasądzenia alimentów od drugiego małżonka przez małżonka w procesie o rozwód/unieważnienie małżeństwa/separację. Sąd orzeka z urzędu o alimentach względem wspólnych małoletnich dzieci ( zob. wyż. ). - Art. 27- w imieniu własnym wystąpić małżonek, choć żąda dla całej rodziny, - Art. 28-. Ułatwienia procesowe: - przed sądem własnego miejsca zamieszkania, - alimentów można dochodzić także na przyszłość ( należności mające charakter przyszłych powtarzających się świadczeń ). - ustawowe zwolnienie od kosztów sądowych, - wyrok zasądzający alimenty ma rygor natychmiastowej wykonalności z urzędu. GWARANCJE DOCHODZENIA ALIMENTÓW - bardzo rozbudowane system różnorodnych ułatwień, których zadaniem jest doprowadzenie do szybkiego zasądzenia alimentów, a następnie sprawnego wyegzekwowania zasądzonych z tego tytułu należności. - normy ius cogens, - ograniczenie możliwości umarzania przez potrącenie ( Art. 505 §2 kc ), - potrąceń nie może dokonywać zakład pracy ( co do zasady- Art. 87 kp ), - wykonywanie prawa do obowiązki tylko wyjątkowo jest nadużyciem prawa podmiotowego, - ochrona prawno- karna ( Art. 207 kk )- uchylanie się od obowiązku alimentacyjnego jest przestępstwem - Art. 1025 kpc. - prawo do alimentów nie ulega przedawnieniu ( potencjalne i konkretne ). Przedawniają się jedynie roszczenia o poszczególne raty- 3 lata. Jeśli stwierdzone są prawomocnym wyrokiem, to też 3 lata ( roszczenia o świadczenia okresowe- Art. 125 kc ).

(…)

… w rozumieniu Art. 140 jest także placówka opiekuńczo- wychowawcza ( dom dziecka ) lub głowa rodziny zastępczej. Legitymacja bierna
- zobowiązany.
Przedawnienie:
- 3 lata,
Powód domaga się:
- zwrotu tych środków od zobowiązanego.

… i przyszłe potrzeby, nie przypadają za czas ubiegły. Skoro bowiem uprawniony okres ten przeżył, to tym samym zaspokoił potrzeby odnoszące się do tego okresu.
Wyjątek: uprawniony może dochodzić zaległych świadczeń alimentacyjnych ( SN- 1949, 1976 ):
- gdy pozostały niezaspokojone a odnoszą się do tego okresu jego potrzeby ( np. niedożywienie, którego skutki trzeba usunąć ).
- gdy zaciągnął od osoby trzeciej…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz