Reakcje charakterystyczne kationów IV grupy analitycznej wg Freseniusa

Nasza ocena:

3
Pobrań: 21
Wyświetleń: 882
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Reakcje charakterystyczne kationów IV grupy analitycznej wg Freseniusa - strona 1 Reakcje charakterystyczne kationów IV grupy analitycznej wg Freseniusa - strona 2 Reakcje charakterystyczne kationów IV grupy analitycznej wg Freseniusa - strona 3

Fragment notatki:


Reakcje charakterystyczne kationów IV grupy analitycznej wg Freseniusa kation Ca 2+ Położenie wapnia w szeregu napięciowym: Sr, Ca, Na,...... H
Roztwarzanie wapnia metalicznego:
Ca o + 2H + → Ca 2+ + H 2 Ca o + 2H 2 O → Ca 2+ + 2OH - + H 2 Stężony kwas azotowy pasywuje wapń
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Reakcje charakterystyczne:
1) Ca 2+ + CO 3 2- ⇔ CaCO 3 (Ca 2+ + S 2- ⇔ ×)
2) Ca 2+ + 2OH - ⇔ ×
(Ca 2+ + CO 3 2- ⇔ CaCO 3 ) reagują jony węglanowe z pochłoniętego w alkaliach CO 2 Ca 2+ + NH 3 . H 2 O ⇔ ×
(Ca 2+ + CO 3 2- ⇔ CaCO 3 ) reagują jony węglanowe z pochłoniętego w amoniaku CO 2 3) Ca 2+ + SO 4 2- ⇔ CaSO 4 tworzą się roztwory przesycone - osad wytrąca się b.wolno Ca 2+ + 2SO 4 2- ⇔ [Ca(SO 4 ) 2 ] 2- w nasyconym (NH 4 ) 2 SO 4 powstaje rozp.kompleks
4) Ca 2+ + C 2 O 4 2- ⇔ CaC 2 O 4 nierozpuszczalny w kw. octowym
5) Ca 2+ + 2NH 4 + + [Fe(CN) 6 ] 4- ⇔ Ca(NH 4 ) 2 [ Fe(CN) 6 ] osad wytrąca się najłatwiej na gorąco (podobne osady daje Mg 2+ i w większych stężeniach Ba 2+ i Sr 2+ )
6) Ca 2+ + CrO 4 2- ⇔ ×
7) Sole wapnia barwią płomień palnika Bunsena na kolor ceglasto pomarańczowy (efekt trudny do zaobserwowania bez filtra)
Reakcje charakterystyczne kationów IV grupy analitycznej wg Freseniusa kation Sr 2+ Położenie strontu w szeregu napięciowym: Ba, Sr, Ca, .... H
Roztwarzanie strontu metalicznego:
Sr o + 2H + → Sr 2+ + H 2 Sr o + 2H 2 O → Sr 2+ + 2OH - + H 2 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Reakcje charakterystyczne:
1) Sr 2+ + CO 3 2- ⇔ Sr CO 3 (Sr 2+ + S 2- ⇔ ×)
2) Sr 2+ + 2OH - ⇔ ×
(Sr 2+ + CO 3 2- ⇔ Sr CO 3 ) reagują jony węglanowe z pochłoniętego w alkaliach CO 2 Sr 2+ + NH 3 . H 2 O ⇔ ×
(Sr 2+ + CO 3 2- ⇔ Sr CO 3 ) reagują jony węglanowe z pochłoniętego w amoniaku CO 2 3) Sr 2+ + SO 4 2- ⇔ SrSO 4 nawet rozcieńczone roztwory SO 4 2- wytrącają osad (np.woda gipsowa)
4) Sr 2+ + C 2 O 4 2- ⇔ SrC 2 O 4 częściowo rozpuszczalny w CH

(…)

…- ⇔ BaCrO4 (nierozp w CH3COOH)
2Ba2+ + Cr2O72- + H2O ⇔ 2BaCrO4 + 2H+ tylko część jonów baru wytrąca się 2Ba2+ + Cr2O72- + H2O + 2CH3COO- ⇔ 2BaCrO4 + 2CH3COOH
w obecności np. octanu sodu wiązane są jony H+ - reakcja przebiega całkowicie
6) Sole baru barwią płomień palnika Bunsena na kolor zielony …
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz