Racjonalizacja poziomu zapasów

Nasza ocena:

3
Pobrań: 98
Wyświetleń: 1155
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Racjonalizacja poziomu zapasów - strona 1

Fragment notatki:

Racjonalizację poziomu zapasów surowców i materiałów można uzyskać poprzez outsourcing, dostawy komisowe, uruchomienie własnych składów celnych przy dostawach z importu, optymalizację partii dostawy, wykorzystanie rabatów „za ilość”, zapewnienie dywersyfikacji dostaw. Systematycznej kontroli poddawane muszą być zapasy produkcji w toku, aby nadmiernie nie aktywować w nich kosztów w celu krótkookresowej poprawy wyniku finansowego. Wzrost zapasów pociąga za sobą wzrost kosztów finansowych oraz zmiany w poziomie i strukturze zadłużenia, co może prowadzić do ograniczenia kapitału pożyczkowego na rozwój.
W celu przyspieszenia konwersji należności na gotówkę przedsiębiorstwo może zaproponować odbiorcom wyrobów i usług opusty „za płatność”. Są one formą pozyskania kredytu handlowego od odbiorcy. W zamian za obniżkę ceny zbytu przedsiębiorstwo uzyskuje środki znacznie szybciej i może je przeznaczyć na terminowe regulowanie swoich zobowiązań.
Najszerszy zakres korzystania z kredytu handlowego występuje w przypadku przedpłat i zaliczek. Te dwie formy są w praktyce gospodarczej traktowane jako synonimy. Ich funkcja finansowa jest jednakowa, zaś sens ekonomiczny różny. Przedpłaty są typową formą kredytowania firmy przez odbiorcę i mają substytucyjny charakter w relacji do kredytu bankowego bądź emisji krótkoterminowych papierów dłużnych. Zaliczki natomiast dodatkowo są formą zapewnienia zbytu zamówionych produktów w warunkach ograniczonego na nie popytu. Służą one do częściowego finansowania cyklu operacyjnego, gdy jest on wyjątkowo długi np.: budowa statków, realizacja obiektów budowlanych.
W praktyce, przedsiębiorstwa oferują opusty za płatność gotówkową w momencie transakcji oraz za przyspieszenie płatności -liczone najczęściej- od daty wystawienia faktury. Mamy wówczas do czynienia z tzw. terminem kasowym wynoszącym od 7 do 10 dni. Przedsiębiorstwa w Polsce rzadziej niż zachodni konkurenci stosują opusty za przyspieszenie płatności liczone jednak od terminu, na które ta płatność przypada. Udzielenie opustu na warunkach 2/10 EOM net Z oznacza, że dostawca udziela 2% rabatu wszystkim tym odbiorcom, którzy uregulują płatność na 10 dni przed upływem terminu płatności. Ma to skłonić odbiorcę do zaniechania dobrowolnego przedłużania terminu płatności i powstawania należności przeterminowanych. Taką formę opustów stosuje się zwłaszcza wtedy, gdy odbiorcy mają zwyczaj nie płacić w terminie a firma nie może naliczyć karnych odsetek, gdyż nie ma takiego zwyczaju w branży, bądź konkurencja jest na tyle silna, że uniemożliwia wykorzystanie restrykcyjnych instrumentów polityki kredytu kupieckiego.
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz