Rachunkowość zarządcza-Wykład 6

Nasza ocena:

3
Pobrań: 42
Wyświetleń: 952
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Rachunkowość zarządcza-Wykład 6 - strona 1 Rachunkowość zarządcza-Wykład 6 - strona 2 Rachunkowość zarządcza-Wykład 6 - strona 3

Fragment notatki:

Wykład 6 ( 10.05.2011) W centrach zysków przejawiają się wszelkie zalety delegowania uprawnień na niższe szczeble zarządzania, tj.:
odciążenie zarządu od spraw operacyjnych
jednoznaczne podstawy oceny wyników pracy kierowników, na które maja bezpośredni wpływ
satysfakcja kierowników centrów zysków, wynikająca z położenia podjętych przez nich decyzji na wyniki finansowe przedsiębiorstwa
lepsze motywowanie kierowników przez zwiększenie samodzielności w zarządzaniu
szkolenia przyszłych następnych generalnych menadżerów. Do najczęstszych kryteriów wyodrębniania profit centres zalicza się :
Grupy produktów
Obszary geograficzne ( region, ktaj, zagranica)
Kanały dystrybucji ( hurt, przedstawiciele handlowi),
Grupy klientów ( przemysł, handel)
Rozróżnić można rzeczywiste ( pełne) i pozorne profit centres. Te drugie określa się niekiedy mianem quasi-centrum zysku. W rozróżnieniu tym rzeczywiste centrum odpowiedzialności za wynik ma dostęp do rynku zaopatrzenia i rynku zbytu oraz dysponuje maszynami i urządzeniami produkcyjnymi. Dlatego tworzenie rzeczywistych centrów wyników możliwe jest w relatywnie dużych przedsiębiorstwach. Zalety profit center są możliwe do uzyskania także w przedsiębiorstwach lub ich częściach niespełniających powyższych warunków dzięki tworzeniu pozornych profit centres.
Spełnione muszą być do tego następujące przesłanki:
Istnieją centra kosztów z osobami ponoszącymi odpowiedzialność za te centra i mającymi wpływ na ponoszenie przez nie koszty
Możliwe jest pełne porównanie kosztów panowanych ( powinno być ) z kosztami rzeczywiście ponoszonymi ( jest) dla każdego z centrów kosztów
Możliwe jest określenie wartości usług wykonywanych przez quasi - centrum zysku na rzecz innych jednostek przedsiębiorstwa - możliwość określenia ceny i ilości tych usług ; ceny określa się na podstawie ofert składanych przez inne przedsiębiorstwa ( cena rynkowa) bądź poprzez naliczenie marży zysku na poniesione koszty.
Przykładami takich quasi - profit centres mogą być: dział reklamy traktowany jako samodzielna agencja reklamowa, dział konstrukcyjny jako biuro inżynieryjne, dział organizacyjny jak zewnętrzne przedsiębiorstwo doradcze czy dział szkoleń jako instytut treningowy.
bliskość do produktów
Gotowość i możliwość podziału kompetencji Ekonomiczność
Jednorodność wykonywanych zadań
Terminowość zadań
Strategiczny charakter zadań
Wielkość przedsiębiorstwa
Styl zarządzania panujący w przedsiębiorstwie
W ośrodkach odpowiedzialności za wyniki kierownik powinien:
Mieć możliwośc wpływu na to, za realizację czego będzie odpowiadał ( odpowiedzialność wynika z uprawnień)


(…)

… nie może być za nie odpowiedzialny)
Być wyłącznie odpowiedzialnym za tę część funkcjonowania centrum, która mu bezpośrednio podlega.
Wyznaczenie zadań ośrodkom odpowiedzialności Budżetowanie poprzedzone jest przekazaniem przez zarząd wytycznych i założeń, w których zawarte są cele firmy jako całości i które muszą być uwzględnione przy budowaniu budżetów cząstkowych. Dotyczą one głownie sprzedaży i parametrów kształtujących koszty.
W założeniach najczęściej określane są:
Ogólne trendy gospodarcze
Trendy rozwojowe przedsiębiorstwa
Poziom sprzedaży z lat poprzednich i plany sprzedaży w firmie ogółem
Nowe produkty wprowadzone na rynek przez przedsiębiorstwo lub przez konkurencję
Zamierzona polityka cenowa przedsiębiorstwa
Planowana kampania reklamowa i promocyjna
Przewidywane zachowania konkurencyjne
Przewidywany poziom inflacji
Prognozy…
… wykorzystania mocy produkcyjnych(%)= (produkcja wykonana / produkcja potencjalna) * 100
wzrost
fundusz płac na 1 roboczogodzinę(tys. zł)= koszt wynagrodzeń / efektywny czas pracy pracowników constans lub spadek
poziom jakości produkcji(%)= (liczba braków / produkcja wykonana) * 100
spadek
wydajność gotówkowa sprzedaży(zł)= (gotówka operacyjna / przychody ze sprzedaży centrum zysku) * 100
wzrost
płynność…
… sytuacji rynkowej.
Zestawienie źródeł finansowania, w tym plan amortyzacji, wyniku finansowego, emisji akcji czy obligacji, poziom planowanych kredytów bankowych wraz z harmonogramem spłat i kosztów och wykorzystania.
Harmonogram czasowy realizacji zadań kontynuowanych i nowo rozpoczynanych w ujęciu wariantowym.
Do ustalenia poziomu aktywów obrotowych i źródeł ich finansowania w bilansie pro forma…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz