Rachunkowość zarządcza-Wykład

Nasza ocena:

3
Wyświetleń: 630
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Rachunkowość zarządcza-Wykład  - strona 1 Rachunkowość zarządcza-Wykład  - strona 2 Rachunkowość zarządcza-Wykład  - strona 3

Fragment notatki:

Wykład 5 (5.04.2011) Przed zatwierdzeniem budżetu centrum przychodów należy sprawdzić:
Czy założenia makroekonomiczne, np. kurs walutowy jakie przyjęto u podstaw planowania są wspólne dla wszystkich centrów?
czy wielkość przychodu nie jest „pobożnym życzeniem” i czy wynika z zaplanowanych działań?
Czy w stosunku do wartości osiągniętych w poprzednich latach planowane przychody nie odchylają się znacząco w jedną ze stron? Jeśli tak, to czy ma to uzasadnienie w sytuacji na rynku i kosztach planowanych działań
Czy struktura planowanych do osiągnięcia przychodów jest zgodna ze strategicznymi celami firmy, kreowaniem jej wizerunku na rynku ( czy sprzedawać będziemy to, co chcemy, czy cokolwiek)?
Czy różnice w planowanej efektywności sprzedaży poszczególnych działów czy handlowców ( wartość sprzedaży na 1 handlowca) mają uzasadnione ( inne grupy klientów, inne rejony geograficzne, inne produktu, itp.)
Czy zamierzone plany sprzedaży są uzgodnione z planami i możliwościami działów produkcyjnych?
Jak się mają plany handlowców do sytuacji na rynku (optymizm w czasie recesji)?
Czy przedsiębiorstwo stać na zamierzony sposób pozyskiwania sprzedaży ( planowame rabaty, warunki płatności, koszty udziału w targach)?
Czy różnice w efektywności pozyskiwania sprzedaży ( koszt pozyskania 1 zl sprzedaży) pomiędzy działami i handlowcami mają uzasadnione ( zmiana zatrudnienia, zmiana ofert sprzedażowej)?
Planowane przychody można podzielić na trzy grupy ze wzg. na:
to, co się sprzedaje (oferowane produkty)
to, gdzie i komu się sprzedaje (rozróżnienie geograficzne grupy klientów lub kanały dystrybucji)
kategorie przychodów (księgowy rodzaj przychodów lub techniczne jednostki odniesienia np. zakład energetyczny oferuje kWh energii oraz przeglądy samochodów i usługi remontowe urządzeń elektro i energetycznych wyrażone w godzinach pracy).
Oprócz ustalenia przyczyn odchyleń zrealizowanych przychodów ze sprzedaży od ich budżetowego poziomu controller powinien przyjąć kilka (3-6) mierników do oceny pracy centrum. Dobór mierników będzie zależny od:
poziom samodzielności i kompetencji menadżera centrum
miejsca centrum przychodów w strukturze controlingowej firmy
krótko i długookresowej strategii przedsiębiorstwa w obszarze sprzedaży
specyfiki branży, w której działa dana firma
Mierniki służące do oceny centrum przychodów można ująć w trzy grupy:
Oparte na przychodach ze sprzedaży
Dotyczące poziomu efektywności zarządzania zasobami centrum
Pozostałe, najczęściej niefinansowe
oparte na przychodach ze sprzedaży
stopień realizacji planowanych przychodów ze sprzedaży (%)=

(…)

…= (wartość zareklamowanej produkcji / przychody ze sprzedaży centrum) *100
spadek
cykl zapasów wyrobów gotowych w dniach= (średni stan zapasów wyrobów gotowych / sprzedaż dzienna okresu budżetowania) * 365
spadek
pozostałe, najczęściej niefinansowe terminowość realizacji zamówień= wartość zamówień niezrealizowana terminowo/przychody ze sprzedaży *100 spadek
poziom realizacji zamówień ( w sztukach) = liczba…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz