Rachunkowość zarządcza- ćwiczenia 4

Nasza ocena:

3
Pobrań: 196
Wyświetleń: 672
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Rachunkowość zarządcza- ćwiczenia 4 - strona 1 Rachunkowość zarządcza- ćwiczenia 4 - strona 2 Rachunkowość zarządcza- ćwiczenia 4 - strona 3

Fragment notatki:

Podstawowa działalność:
koszty i przychody związane ze sprzedażą towarów i materiałów
koszty i przychody związane ze sprzedażą usług
koszty i przychody związane ze sprzedażą wyrobów gotowych
Pozostała działalność operacyjna:
przychody i koszty związane ze sprzedażą aktywów trwałych
kary, grzywny
umorzona wartość środków trwałych
przedawnione zobowiązania i należności
trwała utrata wartości
rozwiązanie rezerwy
dotacje
Działalność finansowa:
odsetki od lokat bankowych
odsetki od kredytu bankowego
odsetki od niezapłaconych należności
dodatnie i ujemne różnice kursowe
odpisy aktualizujące wartość środków pieniężnych
Działalność nadzwyczajna:
skutki usuwania szkód losowych związanych ze zdarzeniami losowymi a nie związanymi z ryzykiem działalności
skutki kradzieży z włamaniem
Zadanie 9
Stany kont wynikowych spółki akcyjnej na 31.12. przedstawiają się następująco
konto
Dt
Ct
pozycja
znak
koszty wytworzenia sprzedanych wyrobów
28 250
I
„ - „
koszty zarządu
5 000
I
„ - „
koszty sprzedaży
7 500
I
„ - „
przychody ze sprzedaży
42 750
I
„ + „
zapłacone koszty postępowania sądowego
2 650
II
„ - „
odpisane zobowiązania przedawnione
3 900
II
„ + „
dyskonto weksla własnego
1 750
III
„ - „
otrzymane odsetki od posiadanych obligacji
3 050
III
„ + „
zyski nadzwyczajne
525
IV
„ + „
straty nadzwyczajne
435
IV
„ - „
Polecenie: na podstawie podanych informacji należy obliczyć wynik finansowy netto.
Rozwiązanie:
podstawowa działalność
pozostała działalność operacyjna
działalność finansowa
działalność nadzwyczajna
METODA STATYSTYCZNA WARIANT KALKULACYJNY:

(…)

… sprzedanych wyrobów 28 250
(-) koszty zarządu 5 000
(-) koszty sprzedaży 7 500
(+) przychody ze sprzedaży towarów i materiałów 0
(-) wartość sprzedanych towarów i materiałów w cenach zakupu 0
_________________________________________________________________________
Wynik ze sprzedaży 2 000
(+) pozostałe przychody operacyjne 3 900
(-) pozostałe koszty operacyjne 2 650…
… zakupu 0
_________________________________________________________________________
Wynik ze sprzedaży 9 000
(+) pozostałe przychody operacyjne (2 000 + 14 000 + 1 000) 1 500
(-) pozostałe koszty operacyjne 500
_________________________________________________________________________
Wynik z działalności operacyjnej 10 000 (+) przychody finansowe 2 000
(-) koszty finansowe 300…
… i materiałów 750 000
(-) koszt wytworzenia sprzedanych wyrobów 620 000
(-) koszty zarządu 15 000
(-) Koszty sprzedaży 20 000
(+) przychody ze sprzedaży towarów i materiałów 0
(-) wartość sprzedanych towarów i materiałów w cenach zakupu 500 000
_________________________________________________________________________
Wynik ze sprzedaży 395 000
(+) pozostałe przychody operacyjne (2 000 + 14 000 + 1 000) 17 000
(-) pozostałe koszty operacyjne 5 000
_________________________________________________________________________
Wynik z działalności operacyjnej 407 000 (+) przychody finansowe 7 000
(-) koszty finansowe 600
_________________________________________________________________________
Wynik na działalności gospodarczej 413 400
(+) zyski nadzwyczajne 150
(-) straty nadzwyczajne 200…
… sprzedanych wyrobów 28 250
(-) koszty zarządu 5 000
(-) koszty sprzedaży 7 500
(+) przychody ze sprzedaży towarów i materiałów 0
(-) wartość sprzedanych towarów i materiałów w cenach zakupu 0
_________________________________________________________________________
Wynik ze sprzedaży 2 000
(+) pozostałe przychody operacyjne 3 900
(-) pozostałe koszty operacyjne 2 650…
… i materiałów 750 000
(-) koszt wytworzenia sprzedanych wyrobów 620 000
(-) koszty zarządu 15 000
(-) Koszty sprzedaży 20 000
(+) przychody ze sprzedaży towarów i materiałów 0
(-) wartość sprzedanych towarów i materiałów w cenach zakupu 500 000
_________________________________________________________________________
Wynik ze sprzedaży 395 000
(+) pozostałe przychody operacyjne (2 000 + 14 000 + 1 000) 17 000…

X
11
Amortyzacja maszyn i urządzeń produkcyjnych
X
X
X
X
X
12
Amortyzacja budynków administracji X
X
X
X
X
X
13
Zużycie materiałów na potrzeby ogólne wydziału
X
X
X
X
X
14
Koszty remontu kapitalnego budynku administracji wykonanego przez przedsięb. specjalistyczne
X
X
X
X
X
X
15
Koszty BHP na wydziale produkcyjnym
X
X
X
X
X
16
Energia elektryczna na potrzeby wydziału
X
X
X
X
X
X
17
Płace i narzuty…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz