Rachunek dochodu społecznego - wykład

Nasza ocena:

3
Pobrań: 63
Wyświetleń: 875
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Rachunek dochodu społecznego - wykład  - strona 1 Rachunek dochodu społecznego - wykład  - strona 2

Fragment notatki:

Rachunek dochodu społecznego.
Dochód społeczny - to suma pieniężnych wartości dóbr i usług wytworzonych w każdym społeczeństwie przy pomocy pracy, ziemi i zasobów kapitałowych.
Rachunek dochodu społecznego dotyczy dokonujących się w gospodarce danego państwa przepływów pieniężnych, które mogą być liczone w ujęciach przychodowym i wydatkowym.
Produkt narodowy - jest pieniężnym odpowiednikiem strumienia finalnych dóbr i usług wytwarzających w danym państwie w ciągu 1 roku i jest wyrażony w cenach rynkowych.
Produkt finalny - produkt który został nabyty przez ostatniego użytkownika. Wartość dodatnia to przyrost wartości dóbr zachodzących w procesie produkcji. Produkt narodowy można również traktować jako sumę wartości dodanych lub wytworzonych we wszystkich przedsiębiorstwach.
PN = C + I + G + Ne + Ni
C-konsumpcja (osobiste wydatki konsumpcyjne obejmujące nabywanie przez społeczeństwo konsumpcyjne dobra trwałego użytku np. samochody,telewizory oraz dobra nietrwałe np.żywność) I- inwestycja ( to ta część dochodu która nie jest przeznaczona na konsumpcję
krajowe inwestycje prywatne - obejmują wydatki przedsiębiorstw na zakup narzędzi, maszyn, urządzeń, wydatków na wszelkiego rodzaju budowle oraz na przyrost zapasów
inwestycje brutto i netto-część łącznych inwestycji tzw. brutto musi być przeznaczona na odtworzenie zużytego zasobu kapitału w rozmiarach odpowiadających amortyzacji, pozostałą część można wykorzystać na powiększenie istniejącego zasobu kapitału
I netto = I brutto - amortyzacja G- wydatki rządowe (dobra i usługi nabywane przez rząd) Do produktu narodowego nie wlicza się wydatków rządowych związanych z płatnościami transferowymi, które nie są związane z koniecznością odwrotnego świadczenia (np. emerytury, stypendia)
Ne- eksport netto ( są to dobra, które zostały wytworzone w kraju, a następnie sprzedane za granicą.
Import stanowi wartość towarów, które zostały wytworzone za granicą, a następnie kupione na użytek gospodarki krajowej.
Eksport netto - różnica między eksportem towarów a ich importem
Ni - dochody netto z tytułu własności za granicą ( to różnica pomiędzy napływem dochodów z własności z tytułu usług czynników produkcji świadczonych za granicą, a odpływem dochodów z tytułu usług świadczonych przez cudzoziemców w kraju np. zagraniczne akcje.)


(…)


Dochód narodowy - suma wynagrodzeń otrzymanych w ciągu jednego roku przez właścicieli czynników produkcji zaangażowanych w procesie wytwarzania dóbr i usług tj. sumę płac i dochodów z indywidualnej działalności gospodarczej , rent , procentów oraz zysków z przedsiębiorstw.( to miernik oceniający zdolność gospodarki)
PKB + Ni = PNB (produkt narodowy brutto)
PNB - amortyzacja = PNN (produkt narodowy netto
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz