pytania z egzaminu z przyrody

Nasza ocena:

3
Pobrań: 63
Wyświetleń: 700
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
pytania z egzaminu z przyrody - strona 1

Fragment notatki:

Przyroda
Celem ochrony przyrody jest 2. Korytarz ekologiczny to 3. Ochrona ex situ to 4. Formami ochrony przyrody są 5. Park narodowy ma powierzchnię nie mniejszą niż 6. Zmiana granic parku narodowego następuje na drodze 7. Gospodarka łowiecka na obszarze otuliny parku narodowego 8. Plan ochrony sporządza się dla 9. Sieć obszarów Natura 2000 tworzą 10. Strefy ochrony ostoi lub stanowisk, miejsc rozrodu lub regularnego przebywania roślin, grzybów i zwierząt ustalane są na podstawie 11. Ochrona gatunkowa ex situ może być realizowana w 12. Ogrody botaniczne tworzone są na podstawie 13. Ośrodek rehabilitacji zwierząt to 14. Park gminny to 15. Opłaty za usunięcie drzew pobierane są w przypadku 16. Kary administracyjne wymierzane są za 17. Minister Środowiska zadania w zakresie ochrony przyrody wykonuje przy pomocy 18. Organami opiniodawczo-doradczymi w zakresie ochrony przyrody są 19. Monitoring przyrodniczy środowiska 20. Skarb Państwa odpowiada za szkody wyrządzone przez 21. Twórcą pojęcia "pomnik przyrody" jest 22. Pierwszy utworzony park narodowy na świecie to 23. Najstarszym parkiem narodowym w Polsce jest 24. Pierwszym nowoczesnym prawem ochrony przyrody była 25. Liczba parków narodowych w Polsce wynosi obecnie 26. Największym parkiem narodowym w Polsce jest 27. Które z wymienionych parków krajobrazowych leżą na Dolnym Śląsku 28. Który z wymienionych parków krajobrazowych leży poza Dolnym Śląskiem 29. Góra Ślęża jest objęta ochroną w formie 30. Na Dolnym Śląsku znajdują się następujące parki narodowe 31. Które z wymienionych rezerwatów znajdują się na Dolnym Śląsku Inne 1. Które z wysoko rozwiniętych państw w nie przystąpiło do konwencji z Kyoto: 2. Okreslenie "pijane drzewa" wiąże się z: 3. W ciągu 40 ostatnich lat grubosć lodu na Antarktydzie zmniejszyła się o: 4. W wyniku efekty cieplarnianego rafy koralowe: 5. Œrednia roczna temperatura na Ziemi wynosi około: 6. Po stopieniu lodowców Grenlandii poziom wody podniósł by się o około: 7. Różnice miedzy podejsciem racjonalnym a rabunkowym do gospodarki lesnej przedstawia zdjęcie granicy dwóch państw: 8. Udział Stanów Zjednoczonych w globalnym ociepleniu wynosi około: 9. Samochody amerykańskie mają utrudniony dostęp do rynku chińskiego gdyż: 10. Jaki amerykański stan przejął inicjatywę odnosnie podnoszenia wymogów srodowiskowy dla samochodów sprzedawanych w USA: 11. Bioindykatorem czystosci wód jest: 12. Bioindykatorem wód skażonych jest: 13. Najnowsze rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie opłat za korzystanie ze srodowiska pochodzi z:
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz