Pytania z egzaminu

Nasza ocena:

3
Pobrań: 140
Wyświetleń: 1904
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Pytania z egzaminu - strona 1 Pytania z egzaminu - strona 2 Pytania z egzaminu - strona 3

Fragment notatki:

1.Nanometr jest to:
109m
10-9m (odp)
10-12m
10-15m
10-9s
2. Dwa pojazdy znajdują się w odległości 150km i poruszają się naprzeciw siebie wzdłuż tej samej prostej. Jeden samochód porusza się z prędkością 60km/h a drugi z prędkością 40km/h. po ilu godzinach się spotkają:
2,5
2,0
1,75
1,5 (odp)
1,25
3. Prędkość v ciała dana jest jako funkcja czasu t wzorem v(t)=4+3t, gdzie v jest wyrażone w m/s, t podano w s. Prędkość średnia w przedziale czasu od t1=1s do t2=2s wynosi:
0
-8,5 m/s
8,5 m/s (odp)
-4 m/s
Nie może być obliczona bez znajomości położenia początkowego
4. Obiekt upuszczony z okna wysokiego budynku uderza w ziemię po 12,0s. Jeżeli przyspieszenie wynosi 9,80 m/s2, można obliczyć, że okno znajduje się na wysokości:
29,4 m
58,8 m
118 m
353 m
706 m (odp)
5. Stała siła 8,0 N działa przez 4,0 s na 16-kg ciało początkowo będące w spoczynku. Zmiana prędkości ciała wynosi:
0,5 m/s
2 m/s (odp)
4 m/s
8 m/s
32 m/s
6. Człowiek, którego ciężar rzeczywisty wynosi 700 N znajduje się w windzie poruszającej się do góry z przyspieszeniem 4 m/s2. Siła, jaką wywiera człowiek na podłogę windy wynosi:
71 N
290 N
410 N
700 N
990 N (odp)
7. Łódka porusza się na spokojnej wodzie z prędkością 20m/s. Łódka płynie do miasta odległego o 3km w górę strumienia rzeki i wraca. Jeżeli rzeka płynie z prędkością 5 m/s, to czas całej podróży wynosi: 120 s
150 s
200 s
300 s
320 s (odp)
8. Skrzynia o masie 12 kg spoczywa na poziomej powierzchni. Do skrzyni przyłożono stałą siłę pod kątem 30° do poziomu skierowaną do góry. Jeżeli współczynnik tarcia statycznego wynosi 0,40, najmniejsza wartość siły potrzebnej do poruszenia skrzyni wynosi:
44 N (odp)
47 N
54 N
56 N
71 N
9. Pudełko spoczywa na szorstkiej powierzchni deski o długości 10m. Pudełko zaczyna się zsuwać, gdy jeden koniec deski podniesiemy na wysokość 6m w stosunku do drugiego jej końca. Współczynnik tarcia statycznego wynosi:
0,8
0,25
0,4
0,6
0,75 (odp)
10. Samochód porusza się po poziomej drodze i wchodzi w zakręt o promieniu 30 m. Współczynnik tarcia pomiędzy oponami i drogą wynosi 0,50. Maksymalna prędkość, z którą samochód może poruszać się bezpiecznie po zakręcie wynosi:


(…)


4,8x106 J
12. Cząstka startuje ze stanu spoczynku w chwili t=0 i porusza się wzdłuż osi x. Jeżeli siła wypadkowa działająca na cząstkę jest proporcjonalna do t, to jej energia kinetyczna jest proporcjonalna do:
t
t2 t4 (odp) 1/t2 Żadna odpowiedź nie jest prawidłowa

... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz