Pytania testowe z egzaminu

Nasza ocena:

3
Pobrań: 133
Wyświetleń: 623
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Pytania testowe z egzaminu - strona 1 Pytania testowe z egzaminu - strona 2 Pytania testowe z egzaminu - strona 3

Fragment notatki:

Konsekwencją przyjęcia orientacji marketingowej w przedsiębiorstwie jest: wzrost zapotrzebowania na przetworzoną informację o otoczeniu rynkowym
obniżenie kosztów badań rynku
wzrost kosztów produkcji
spadek kosztów produkcji przy jednoczesnym wzroście kosztów zapasów
wiodąca rola funkcji marketingowej
integracja działań firmy z uczestnikami kanału W badaniach marketingowych występują pojęcia: dane i informacje marketingowe. Czy są to:
pojęcia tożsame (równoznaczne)
pojęcie dane marketingowe jest szersze od informacji marketingowej.
informacje stanowią wynik przetworzenia i analizy danych marketingowych
Charakterystyczne dla badań marketingowych w krajach wysoko rozwiniętych jest: im wyżej rozwinięty kraj tym wyższe wydatki przedsiębiorstwa na badania
rośnie udział badań realizowanych przez samo przedsiębiorstwo
główny ciężar kosztów badań spoczywa na handlu
główny ciężar badań spoczywa na producencie
maleje znaczenie badań panelowych
W procesie badawczym uczestniczą zarówno menedżerowie, jak i „badacze” (pracownicy komórek badawczych). W której z podanych faz procesu badawczego udział menedżerów jest największy:
określenie problemu
ustalenie celów badania
zaplanowanie badania
opracowanie raportu i zleceń
Współczynnik elastyczności popytu względem ceny na dane dobro wynosi -1,25. Aby sprzedaż tego dobra (w ujęciu ilościowym ) wzrosła o 15%, cenę należy obniżyć o: 8%
10%
12%
14%
16%
Współczynnik elastyczności popytu względem ceny na dobro A wynosi -0,8. W okresie t0-t1 cena tego dobra wzrosła o 6%. Ile jednostek wynosi wartość sprzedaży dobra w momencie t1, jeżeli w t0 była ona na poziomie 500 jednostek.
494
498
506
508
Współczynnik elastyczności mieszanej (krzyżowej) równy -0,3 oznacza, iż:
dobra A i B są w stosunku do siebie substytucyjne, a siła związku jest niewielka
dobra A i B są komplementarne, a siła związku jest niewielka dobra A i B konkurują z sobą, a siła związku jest niewielka
nie ma związku między dobrami A i B
Do czynników, które w dynamicznych modelach przyczynowo - opisowych popytu występują najczęściej w roli zmiennych objaśniających należą:
wielkość funduszu nabywczego ludności
struktura zawodowa ludności


(…)


niższych kosztów w porównaniu do kilkakrotnie powtarzanych badań ankietowych możliwości objęcia badaniem dużych i zróżnicowanych grup respondentów
większej dokładności uzyskiwanych informacji
Użytkowe testy akceptacyjne prowadzimy w następującej fazie kształtowania nowego produktu:
ocena projektu i prototypu nowego produktu
testowania rynku
masowa produkcja i sprzedaż wszystkie wymienione
Badania…
… i przedziałowych W kwestionariuszu jedno z pytań wyskalowane jest następująco:
- bardzo pozytywne
- pozytywne
- ani pozytywne ani negatywne
- negatywne
- bardzo negatywne
Czy jest to przykład (odpowiednie podkreślić):
skali nominalnej, porządkowej, przedziałowej
skali jednobiegunowej, dwubiegunowej
skalowania: zrównoważonego, niezrównoważonego
skalowania: wymuszającego, nie wymuszającego
Cechami ankiety…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz