Pytania testowe z egzaminu

Nasza ocena:

3
Pobrań: 399
Wyświetleń: 924
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Pytania testowe z egzaminu - strona 1 Pytania testowe z egzaminu - strona 2 Pytania testowe z egzaminu - strona 3

Fragment notatki:

MAKROEKONOMIA - TEST (Adam)
ZESTAW_4
Inflację tłumioną (ukryta) od jawnej różni:
istnienie niedoborów na rynku stałe, administracyjnie kontrolowane ceny istnienie nadwyżki podaży nad popytem Przyczyną inflacji popytowej może być:
zbyt ekspansywna polityka banku centralnego nadmierne wydatki budżetowe wzrost kosztów produkcji Do głównych narzędzi polityki antyinflacyjnej zaliczyć można:
wzrost wydatków budżetowych kontrolę płac i cen restryktywną politykę podatkową Inflacja najsilniej uderza w:
wierzycieli dłużników osoby posiadające stałe dochody Cykl prezydencki, to:
program gospodarczy przygotowany przez ekipę rządzą wzrost gospodarczy będący konsekwencją prowadzenia przez rząd polityki ekspansywnej wahania aktywności gospodarczej związane z cyklami wyborów parlamentarnych i prezydenckich W polityce fiskalnej używane są takie narzędzia oddziaływania na gospodarkę jak, np.:
polityka podatkowa (zmiana stawek podatków) regulowanie wysokości stóp procentowych rozmowy publiczne Prowadząc politykę restryktywną, bank centralny powinien:
obniżyć stopy rezerw obowiązkowych sprzedawać obligacje państwowe a „otwartym rynku” podnieść podatki Decyzje co do dotacji dla przedsiębiorstw wchodzą w zakres:
polityki monetarnej aktywnej polityki fiskalnej pasywnej polityki fiskalnej Społeczna gospodarka rynkowa, to:
model gospodarki, który istniał w krajach Europy Środkowo-Wschodniej
który ukształtował się w USA w wyniku polityki model Rooswella w latach 30-tych
narzędzie używane najczęściej do gospodarki niemieckiej Liberalizm, to:
polityka dominująca w gospodarkach typu mieszanego polityka stopniowego włączania się państwa w regulowanie procesów gospodarczych polityka gospodarcza postulująca maksymalne ograniczenie roli państwa w gospodarce
Mnożnik inwestycyjny:
informuje nas jaka część DN przeznaczona jest na inwestycje wyraża zależność między wzrostem popytu inwestycyjnego a wzrostem, produkcji informuje jak wielki jest tzw. popyt inwestycyjny warunkowany

(…)

…, zwiększających popyt globalny wzrost stopy redyskontowej Za główne przyczyny inflacji kosztowej, uważa się:
zbyt ekspansywną politykę banku centralnego wzrost płac wzrost wydatków budżetowych Z inflacją ukrytą (stłumioną) spotykamy się, gdy:
występuje nadwyżka podaży nad popytem występują niedobory na rynku gdy inflacja przejawia się w postaci luki inflacyjnej Poziom inflacji najczęściej mierzymy:
zmianami…
… w prywatnych bankach handlowych udzielania państwu pożyczek ustalania stopy rezerw obowiązkowych Prowadząc politykę ekspansywą, bank centralny powinien:
……… stopę procentową w bankach handlowych ……… podatki obniżyć stopę redyskontową Dług publiczny, to:
wysokość długu zaciągniętego poprzez sprzedaż obligacji suma zobowiązań rządu wobec wierzycieli spłacenie odsetek od zaciągniętych pożyczek u społeczeństwa…
….:
zasiłki dla bezrobotnych szerokie zaangażowanie się państwa w inwestycje ……………
kontrola cen, idąca w kierunku osłabienia tempa ich wzrostu Przez zasoby siły roboczej rozumie się:
ogół ludności w wieku produkcyjnym liczbę ludności zatrudnionej liczbę ludności zatrudnionej powiększoną o liczbę bezrobotnych Polityka Nowego Ładu :
to program gospodarczy, wdrożony w Niemczech w latach 30-tych w celu…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz