Pojęcie równowagi makroekonomicznej-opracowanie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 56
Wyświetleń: 847
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Pojęcie równowagi makroekonomicznej-opracowanie - strona 1 Pojęcie równowagi makroekonomicznej-opracowanie - strona 2 Pojęcie równowagi makroekonomicznej-opracowanie - strona 3

Fragment notatki:

Pojęcie równowagi makroekonomicznej: Równowaga makroekonomiczna (przy stałych cenach i płacach) występuje wówczas, gdy globalny popyt równa się globalnej podaży , tzn. gdy suma planowanych globalnych wydatków jest równa dokładnie wartości wytworzonej produkcji. AS- globalna podaż ( miarą jest stopa wzrostu PKB) AD- globalny popyt AD= C+J+G+(Ex-Jm) gdzie: C- wydatki konsumentów J- wydatki inwestycyjne G- wydatki rządowe Ex- eksport Im- Import AD= popyt wewn. + popyt zewn. AD AS: PKB ↑, stopa bezrobocia ↓ Krzywa AS: AD na wykresie Wykres pierwszy Im ceny wyższe tym mniej się kupuje. Wykres drugi Po przekroczeniu Xpot. Produkcja nie może już dużo wzrosnąć, natomiast gdy ciągle jest popyt, to rosną ceny. Pkt. 1 AD 1 =AS → Stopa bezrobocia ↑ Stopa inflacji↓ X 1 AD ↑ produkcja ↑ , stopa bezrobocia ↓, stopa inflacji ↑ - polityka ekspansywna. Pkt2. Y 2 Ypot. Wzrost szybszy od potencjalnego. Stopa bezro. ↓ Stopa inflacji ↑ Aby sprowadzić do bezpiecznego Xpot. - AD ↓ polityka restrykcyjna. Skutki: produkcja ↓, stopa bezr. ↓ stopa inflacji. ↓ Zmiany w środowisku makroekonomicznym- wyprowadzenie ekspensywnej i restrykcyjnej. Typu fiskalnego i monetarnego. Wykres 1 Polityka fiskalna Polityka restrykcyjna AD=C+J+G Wydarzenia Wykres Produk Bezrob Ceny Wzrost wydatków Rządkowych G ↑ A ↑ ↓ ↑ Obniżenie podatków osobistych od ludności T ↓ A ↑ ↓ ↑ Wzrost stop procentowych r ↑ B ↓ ↑ ↓ Obniżka stóp procentowych r ↓ A ↑ ↓ ↑ Obniżka wydatków rządowych G ↓ B ↓ ↑ ↓ Wzrost podatków osobistych od ludności T ↑

(…)

… ↑
antykryzysowe
Polityka fiskalna Polityka monetarna Skutki
AD ↑ Polityka
ekspansywna G ↑ T ↓
r ↓
PKB ↑ sto bezr. ↓-cel
stopa inflacyjna ↑-skutek uboczny
AD ↓ polityka
restytrykcyjna (antyinflacyjna) G ↓ T ↑
r ↑
stopa inflacyjna ↓-cel
PKB ↓ stopa bezro.↑ -skutek uboczny. AD= C+J+G
Polityka fiskalna -budżetowa
Polityka monetarna AD ↑ Poli. Ekspensywna (pobudzenie gospodarcze)
G ↑ (wydatki) T ↓(podatki)
r ↓

... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz