Pytania na zaliczenie z mechaniki

Nasza ocena:

3
Pobrań: 133
Wyświetleń: 910
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Pytania na zaliczenie z mechaniki - strona 1 Pytania na zaliczenie z mechaniki - strona 2 Pytania na zaliczenie z mechaniki - strona 3

Fragment notatki:

Przemieszczenie wirt.  – dowolne odchylenie  położenia ciała od położenia równowagi,  spełnia następujące warunki:  a )jest  nieskończenie małe  b )jest niezależne od sił  obciążających  c )jest zgodne z  geometrycznymi warukami ograniczającymi. Tw.Bettiego o wzajemności pracy  – praca  wykonana przez układ sił Pi na  przemieszczeniu wykonanym przez układ sił  Pk jest  równa pracy układu sił Pk na  przemiszczeniu wykonanym przez układ sił  Pi. Tw.Pracy wirt.dla ciała doskonale sztyw.-  Warunkiem koniecznym i dostatecznym  równowagi ciała jest by praca wszystkich  obciążeń na przemieszczeniach wirt.była  równa 0.Do wyznaczenia  a ) reakcji  b ) sił  wew. Tw.o Pracy sił wirtual. Dla odkształcalnego  układu prętowego –  Suma pracy  rzeczywistych sił na przem.wirt. = sumie  pracy rzeczywistych sił wewnętrzn. na  odkształceniach wirtual.  Założenia Metody sił  –  a )po obliczeniu  stopnia statycznej niewyznaczalności układu  odrzuca się tyle więzi by uzyskać układ  statycznie wyznaczalny  b )nakładamy na układ  podstawowy warunek zgodności jego  przemieszczeń z przemieszczeniami układu  wyjściowego  c )Przemieszczenie w kierunku  odrzuconej więzi delta = 0  d )ostateczne  wartości sił w układzie obliczamy z wzorów  superpozycyjnych.   Zasada kontroli obciążeń wykonanych met.  Sił:   a ) warunki równowagi M=0 Y=0 X=0  b )  poprawność arytmetyczna: zerowanie się  równań równowagi po podstawieniu  wyznaczonych wartości nadliczbowych  c )  kontrola wartości współczynników wyrazów  wolnych i nadliczbowych równań  kanonicznych  d ) kontrola zgodności  przemieszczeń.  I Tw Redukcyjne : stan jednostkowego  obciążenia wirtualnego rozpatrujemy w  układzie podstawowym metody sił, a stan  obciążeniania zewnętrznego rozpatrujemy w  układzie rzeczywistym.  Metoda kinematyczna wyznaczania lini  wpływu:  opiera się na tw. Mullera-Breslau,  linia wpływowa danej wielkości statycznej ma  kształt lini ugięcia układu wywołanego  wymuszeniem kinematycznym sprzężonym z  daną wielkością, którego wartość wynosi –1.  Własności linii ugięcia w przekroju  przeciętym osią symetrii (sym,antysym): a)  Obc.sym : Sym.wykresy M,N, odkształcona  postać układu. Antysym.wykres T, kąty obrotu  na osi  b) Obc antysym . Sym.Wykres T, kąty  obrotu Antysym.wykresy N,M.  Założenia Metody przemieszczeń:   a )małe  deformacje  b )małe przemieszczenia  c )pomijamy odkształcalność osiową  elementów  d ) obowiązuje założenie płaskich  przekrojów  e )obowiązuje prawo Hoocka  e )zakładamy że węzły są sztywne.  Sens fizyczny równań kanonicznych  ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz