Pytania i odpowiedzi na egzamin - Sytuacja wychowawcza

Nasza ocena:

3
Pobrań: 973
Wyświetleń: 2534
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Pytania i odpowiedzi na egzamin - Sytuacja wychowawcza - strona 1 Pytania i odpowiedzi na egzamin - Sytuacja wychowawcza - strona 2

Fragment notatki:

Czym jest sytuacja wychowawcza i jej miejsce w strukturze procesu wychowania.
Sytuacje wychowawcze - o określony zespół zdarzeń, pośród których należy umieścić wychowanka, by wywołać i utrwalić pewne formy jego aktywności. Sytuacje wychowawcze są warunkiem wywołania u wychowanka określonej aktywności. Aktywność ta jest niezbędna do realizacji konkretnego celu wychowawczego, którym jest modyfikacja lub zmiana osobowości.
Czym jest niezamierzoność w wychowaniu?
W wychowaniu przejście ze stanu kandydackiego do roli pełnoprawnego członka grupy nie zawsze ma w pełni świadomy, zamierzony charakter. Często mamy do czynienia z wychowaniem bezplanowym. Np. w grupach o niższym rozwoju cywilizacyjnym przyjmuje się, że kandydaci na pełnoprawnych członków uczą się swojej roli poprzez obcowanie ze starszymi, naśladowanie ich. W grupach tych występuje dążenie by następne pokolenie było takie samo. Trudno w tym postępowaniu zaobserwować świadomy i planowy dobór środków. Najczęściej występuje tu spontaniczny mechanizm kontroli społecznej wzmacniany systemem wierzeń, magii i rytuałów.
Jaką funkcję wypełnia wychowanie względem życia społecznego?
Wychowanie jak funkcja życia społecznego oznacza organizacje grupy społecznej wynikającą z dążenia do przedłużenia jej trwania i zapewnienia jej rozwoju. Wychowanie zapewnia ciągłość kulturową istnienia grupy. Każda jednostka wchodząca do grupy znajduje się najpierw w specyficznym kole zewnętrznym, w którym funkcjonuje jako kandydat. W tym czasie zostaje poddana oddziaływaniom mającym kształtować jej osobowość zgodnie z przyjętym w grupie wzorem.
Przejawy i konsekwencje dysfunkcji narkotyzującej (na dowolnych przykładach).
Dysfunkcja narkotyzująca polega na kształtowaniu w jednostce poczucia i przekonania o pełnej rzetelności wiedzy na temat zdarzeń z otaczającej nasz rzeczywistości, tym samym kształtuje w jednostce poczucie podmiotowości. W konsekwencji jednostka akceptuje, wpiera lub sama przejawia działania posiadając często fałszywy obraz rzeczywistości.
Proszę omówić, w oparciu o przykłady, istotę osobowości podstawowej.
Osobowość podstawowa - zespół cech najczęściej występujących wśród członków danej zbiorowości (niezależnie od tego czy są pożądane czy nie).
Psychospołeczne konsekwencje przegęszczenia (zatłoczenia).
Zasadniczą tendencją determinującą sytuację demograficzną kraju w najbliższych latach będzie włączanie się w życie dorosłe drugiego powojennego wyżu demograficznego. Pojawienie się tak dużej podaży osób na rynku pracy połączone z aktualnie wdrażanymi reformami oraz przemianami w życiu społecznym powoduje problem wzrostu bezrobocia. Wśród sposobów rozwiązywania tego problemu jest okresowa i trwała emigracja. Tym zjawiskom towarzyszyć będzie przyspieszenie procesu starzenia się społeczeństwa (zmiana stylu życia na wygodniczy, spadek dzietności, niemożność posiadania dzieci, pogarszający się stan zdrowia).


(…)

… wpływające na kształtowanie się poczucia zakorzeniania.
Na kształtowanie się poczucia zakorzenienia w głównej mierze wpływa edukacja regionalna. By owo poczucie miało właściwy kształt należy zadbać o pełne poznanie własnej kultury, dziedzictwa historycznego, kształtować powinności obywatela kraju i regionu, kształtować postawy nastawione na zrozumienie innych kultur.
Jaki jest związek między strukturą…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz