Pytania i odpowiedzi na egzamin - Struktura grupy

Nasza ocena:

3
Pobrań: 588
Wyświetleń: 1911
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Pytania i odpowiedzi na egzamin -  Struktura grupy - strona 1 Pytania i odpowiedzi na egzamin -  Struktura grupy - strona 2

Fragment notatki:

Proszę opisać, także przykładami, najistotniejsze czynniki determinujące wypełnianie roli społecznej.
Zbieżność zdolności z wymogami roli społecznej (może ułatwiać lub utrudniać jej wypełnianie)
Wzór osobowy - określa zespół idealnych cech i zachowań jakie powinna przejawiać jednostka wypełniająca rolę społeczną.
Definicja roli społecznej (są przypadki rozbieżnych definicji tej samej roli społecznej, np. rola studenta, męża, żony).
Struktura grupy - zwartość, system sankcji.
Stopień identyfikacji z daną grupą.
Na czym polega istota samoregulacji osobowości na poziomie struktur poznawczych?
Istota samoregulacji osobowości na poziomie struktur poznawczych polega na podporządkowaniu sprzecznych pragnień generalnej strategii wypracowanej w obrębie Sieci Poznawczej. Mechanizm samoregulacji uwarunkowany jest szeregiem czynników. Najistotniejsze to:
- dojrzałość emocjonalna - polega na wychowawczym kształtowaniu i socjalizacji mechanizmów emocjonalno-popędowych.
- spójność i równowaga struktur poznawczych - istotna jest tu zbieżność między „ja realnym” i „ja idealnym”.
Czym jest cel etapowy w wychowaniu?
Cel etapowy jest to szczegółowy opis celów kierunkowych, czyli dyspozycji i zespołów postaw wyrażających stosunek jednostki do świata i samego siebie, na poszczególnych etapach rozwoju człowieka.
Proszę scharakteryzować, w oparciu o przykłady istotę wzoru osobowego.
Wzór osobowy - realnie lub fikcyjnie istniejąca jednostka, której zachowanie stanowi wzór do naśladowania w jakiejś grupie. Jest on konkretnym odnośnikiem służącym propagowaniu określonych cech i ukazującym realną możliwość ich osiągnięcia. Wzór osobowy w obrębie danej kultury nie musi być wzorem w obrębie innej kultury.
Proszę ustosunkować się do tezy, że wychowanie i nauczanie to dwa terminy na określenie tego samego procesu.
W obydwu przypadkach mamy do czynienia z oddziaływaniem na osobowość ludzką w celu jej kształtowania. Nauczanie - oddziaływanie na osobowość ludzką, które prowadzi do kształtowania się form zachowania usprawniającego. Umożliwia sprawne działanie i służy realizacji zamierzeń jednostki.
Wychowanie - to intencjonalne działanie jednego człowieka na drugiego, mające na celu wywołanie względnie trwałej zmiany w osobowości człowieka, ukierunkowanej przyjętym w danej grupie ideałem wychowawczym.
Czym są emocje i jakie znaczenie mają w procesie kształtowania osobowości?
Emocje informują nas o przeżywanym przez nas ustosunkowaniu się do otoczenia. Są czynnościami psychicznymi powstającymi przy przeżywaniu doświadczeń, które mają dla nas szczególne znaczenie.


(…)

…. Osobowość kształtuje się w procesie interakcji społecznych. W trakcie owych interakcji jednostka ma do czynienia z mnogością napływających do niej bodźców, pod wpływem których kształtuje się jej osobowość. Tak więc segregacja tych bodźców na ważne - nieważne przyczynia się do nadawania kształtu osobowości. Np. nastawienie do nauczyciela może hamować bądź wspomagać rozwój osobowości, poprzez wypieranie…
… nastąpić czynności badawcze, które pozwalają zebrać maksymalną ilość informacji. Zbieramy informacje i dokonujemy opisu diagnostycznego - przedstawienie materiału faktograficznego (suche stwierdzenie faktów).
Oceny cząstkowe - na diagnozę rozwiniętą składają się diagnozy cząstkowe:
- Diagnoza identyfikacyjna (typologiczne, przyporządkowująca, klasyfikacyjna, definicyjna). Identyfikujemy badany stan rzeczy…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz