Pytania i odpowiedzi na egzamin - Osobowość

Nasza ocena:

3
Pobrań: 616
Wyświetleń: 2478
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Pytania i odpowiedzi na egzamin - Osobowość - strona 1 Pytania i odpowiedzi na egzamin - Osobowość - strona 2

Fragment notatki:

Proszę ustosunkować się do tezy, że nauczanie i wychowanie to dwa różne procesy .
Osobowość przejawia się w dwóch podstawowych formach aktywności: - Wyrażających stosunek człowieka do świata (w postaci postaw, przekonań)
- Umożliwiających sprawne działanie (służą realizacji zamierzeń).
Nie istnieje automatyczny związek między kształtowaniem się obu form aktywności. Mechanizmy ich kształtowania są różne. Można więc powiedzieć, że w obrębie wychowania wyodrębnić można dwa rodzaje oddziaływań na osobowość ludzką: - kształtujące stosunek do świata i samego siebie (wychowanie kierunkowe), - kształtowanie formy zachowania usprawniającego (wychowanie instrumentalne, inaczej nauczanie). Te dwa procesy decydują o kształcie osobowości.
Proszę ustosunkować się do tezy, że wychowanie i nauczanie to dwa odmienne i wzajemnie zintegrowane procesy. Osobowość przejawia się w dwóch podstawowych formach aktywności: - Wyrażających stosunek człowieka do świata (w postaci postaw, przekonań)
- Umożliwiających sprawne działanie (służą realizacji zamierzeń).
Nie istnieje automatyczny związek między kształtowaniem się obu form aktywności. Mechanizmy ich kształtowania są różne. Można więc powiedzieć, że w obrębie wychowania wyodrębnić można dwa rodzaje oddziaływań na osobowość ludzką: - kształtujące stosunek do świata i samego siebie (wychowanie kierunkowe), - kształtowanie formy zachowania usprawniającego (wychowanie instrumentalne, inaczej nauczanie). Te dwa procesy decydują o kształcie osobowości.
Uczenie - to proces w toku którego na podstawie doświadczeń, poznania i ćwiczenia powstają nowe formy zachowania się i działania lub ulegają zmianom formy wcześniej nabyte - to nabywanie wiedzy.
Co to znaczy zamierzoność w wychowaniu ?
Zamierzoność w procesie wychowania zakłada, że działalność ludzka - działalność wychowawcza z góry zmierza do określonego celu. Celem tym jest wywołanie pożądanych zmian w osobowości jednostki. Na czym polega mechanizm wpływu osób znaczących ?
Wpływ osób znaczących może odbywać się na dwóch poziomach:
naśladownictwa - polega ono na odwzorowaniu czyjegoś zachowania (np. wtedy gdy ktoś osiąga cel, który my sobie zakładamy).
interioryzacji (pełnej identyfikacji) - polega na utożsamianiu się z daną osobą, podzielaniu jej stanów psychicznych.
Przyczyny i skutki nieostrości granic między strukturami Ja i Nie-Ja .
Struktura „ja” to zespół informacji dotyczących własnej osoby. Jest to organizacja informacji powstająca w wyniku zróżnicowania między tym co dotyczy własnej osoby, a tym co dotyczy świata zewnętrznego (czyli rozróżnienie między „ja” i „nie ja”.

(…)

… polityczna i ekonomiczna kraju.
Proszę scharakteryzować i poprzeć egzemplifikacjami czynniki dezintegracji (rozpadu) osobowości.
czynniki związane z biologicznym funkcjonowaniem: - długotrwała bądź nieuleczalna choroba,
- kalectwo,
- doświadczanie zagrożenia biologicznego funkcjonowania.
2. Czynniki psychospołeczne:
- utrata osoby bliskiej,
- gwałtowne zmiany w życiu społecznym (utrata pracy, wzrastające…
… może być jednostka ludzka jej osobowość. Podmiotem wychowania może być człowiek niezależnie od wieku czy statusu. Podmiotem wychowania nie może być społeczeństwo czy naród ponieważ jest nim tylko konkretna jednostka, a naród czy społeczeństwo to zbiór jednostek.
Sieć Poznawcza a strategie życiowe jednostki.
Sieć Poznawcza to bardzo złożona struktura informacji o świecie gromadzona przez jednostkę. Informacje…
… poznawcza mając wyodrębnioną strukturę „ja” przyczynia się do realizacji strategii życiowych.

… otoczeniu własnych uczuć i myśli) lub do introjekcji (czyli bezkrytycznego przyjmowania cudzych uczuć, postaw i uznawania ich za własne).
W jakich wzajemnych relacjach pozostają ideał wychowania, kulturowy ideał osobowości i idealny wizerunek osobisty (indywidualny).
Treści tych pojęć łączą się na gruncie wychowania. Wychowanie jest specyficznym wspieraniem jednostki w realizacji idealnego wizerunku…
… osobistego w obrębie danego kulturowego ideału osobowości ukierunkowanej ideałem wychowania. Czynniki wpływające na zaburzenie kształtowania się poczucia zakorzenienia.
Sytuacja ekonomiczna, nadpodaż na rynku pracy, lepszy poziom edukacji - to czynniki sprzyjające emigracji ludzi młodych. Emigracja zaś jest symptomem słabnącego poczucia zakorzenienia. Do jego osłabienia przyczynia się niestabilność…
... zobacz całą notatkę



Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz