Pytania egzaminacyjne - Wydatek

Nasza ocena:

5
Pobrań: 63
Wyświetleń: 1365
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Pytania egzaminacyjne - Wydatek - strona 1 Pytania egzaminacyjne - Wydatek - strona 2 Pytania egzaminacyjne - Wydatek - strona 3

Fragment notatki:

Egzamin z rachunku kosztów dr Marta Otręba
Zadania teoretyczne
Podaj definicje wydatku
Wymień etapy postępowania przy korzystaniu z metody planowanej stawki kosztu maszynogodziny:
..Narzędzia wykorzystywane do produkcji wyrobu X Zaliczyć koszt do 4 dowolnych klasyfikacji (np. czy jest to stały czy zmienny itd.)
Podać wzory na koszt bezczynności
Przy jakiej organizacji produkcji można stosować kalkulację procesową i jak oblicza się koszt jednostkowy w tej metodzie
Wymienić koszty wchodzące w skład kosztu pełnego przy kalkulacji doliczeniowej Gdy występuje stan produkcji w toku na początek i koniec miesiąca, to w jaki sposób można kalkulować koszty (nazwy dwóch metod) Podać wzory na obliczenie kosztu jednostkowego produkcji w toku na koniec okresu
Może było coś jeszcze ale już nie pamiętam
Zadania:
1.W przedsieb. Produkowane są produkty i nie prowadzi się kalkulacji kosztu jednostkowego. Ze względu na warunki tech- org nie magazynuje się materiałów Dane:
- koszty rodz. 80000
- przychody ze sprzedaży +VAT 100000
-wartość zapasu materiałowego na koniec okresu 300
- wartość produktów Na początek okresu 2000
Na koniec okresu 800
- po stwierdzeniu szkody losowej w produktach 200 Trzeba było użyć modelu pierwszego spośród tych gdzie występuje rozliczenie kosztów, tylko że po przeniesieniu kosztów okresu z Rozl. Koszt. na Koszt wł. Sprz. trzeba było również przenieść Sp produktów na Koszt wł sprz z konta Produktów Następnie przenieść z Kosztu wł Sk produktów na konto Produkty i dalej jak w schemacie modelu Trzeba było podać elementy zmiany stanu produktów
2. Trzeba było rozliczyć koszty wydziałowe metodą wskaźnika kumulatywnego i indywidualnego; kluczem były płace bezpośrednie Była podana tabela zawierająca koszty materiałów bezp. ( z podziałem na produkt A iB), płace bezp. (z podziałem na produkty i wydział I i wydział II), suma kosztów wydziałowych i szumy kosztów wydz. dla wdziali I i II (Dane jak z zadań z ćwiczeniówki) Trzeba było ocenić obie metody 3. Przedsiębiorstwo produkuje masowo dwa wyroby A i B z tego samego wsadu materiałowego i przy podobnej technologii produkcji W okresie poniesiono koszty:
- mat bezp …
- płace bezp … - koszty wydziałowe …
W okresie wyprodukowano:
A: wyr got 480 prod w toku 150 w zaawansowaniu 30%
B: wyr got 640 prod w toku 200 w zaawansowaniu 50%


(…)

… z kosztów bieżących. Dane: remanent początkowy i końcowy
> 11. Zadanie z planowaną stawka maszynogodziny
>
> Grupa II:
> 1. Koszt alternatywny to ....................................
> 2. Koszt, a wydatek. Przykłady relacji czasowe:
> 3. Zadania drugiego modelu ewidencji kosztów:
> 4. Cechy dobrej jednostki rozliczeniowej, czy wsk.
> 5. Kalkulacja celowa jest .................... jej zadaniem…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz