Pytania egzaminacyjne 2007

Nasza ocena:

3
Pobrań: 140
Wyświetleń: 1127
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Pytania egzaminacyjne 2007 - strona 1

Fragment notatki:

Inżynieria bioprocesowa 2007 CZEŚĆ I
Opisać osie (na wykresie D) odp: logN, czas
Zadanie: jeśli wiemy że w temp 100 stopni czas 10x redukcji wynosił 10 min, a z=10 stopni, oblicz jaki czas 10x redukcji jest potrzebny w temp 120 stopni odp: 6s ze wzoru logDΘ/D=10t-Θ/z Wykres, rozpoznać rodzaj cieczy odp: pseudoplastyczne
Czym char. się ciecze nieniutonowskie odp: ich lepkość zmienia się podczas ścinania
Strumień płynu maleje w rurociągu gdy: rośnie lepkość / maleje lepkość/ rośnie prędkość
Opór całkowity to: opory miejscowe + opór na odcinkach prostych
Które ścianka będzie najlepszym izolatorem: δ=0,1 λ=10/ δ=0,01 λ=1/ δ=0,2 λ=20/ δ=0,2 λ=10 (trzeba wykorzystac wzór na wsp.wnikania ciepła α=λ/δ najmniejszy iloczyn oznacza najlepszy izolator)
Która liczba określa konwekcyjny ruch ciepła odp: Nusselta
Wsp. wnikania ciepła nie zalezy od: prędkości obrotów mieszadła/ grubości ścianek
wzór na dyfuzyjny transport masy
Co określa liczba Sherwooda odp: wymiana masy
na czym polega zachłystywanie się mieszadła : spadek mocy mieszadła/ spadek liczby obrotów/ spadek objętosci rozpuszczonego gazu
Narysować wykres Ne od Re
Srednica pęcherzyka gazu zależy od: średnicy otworka dyfuzora/ strumienia gazu Ug
co nie wpływa na mech.oddziaływanie na mikroby: wzrost lepkości/ wielkość fermentora/ szybkość obrotów mieszadła
Na czym polega powiększanie skali np. utrzymanie jednakowych kryteriów podobieństwa geometrycznego
narysowac na wykresie stężenie substancji x w destylacie
Wzór na qp odp: qp=1/x (dp/dt)
który wzór okresla produkcje związaną z przyrostem biomasy odp: qp=0,25μ
II CZĘŚĆ Zawiesina komórek jest cieczą nieniutonowską TAK
Sterylizację zawsze prowadzimy w temp 121,1 stopni NIE
Liczba Reynoldsa dla ruchu burzliwego wynosi 2 300 NIE
Ułamek objętości gazu jest miarą intensywności napowietrzania
Prężność par cieczy destylowanej nad roztworem jest wyzsza niż w destylacie
podczas hodowli ciągłej ważne aby zachować warunek D μ Wielkość mikrowirów wywołanych ruchem mieszadła zależy od lepkości cieczy
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz