Pytania egzaminacyjne - Natężenie przepływu

Nasza ocena:

3
Pobrań: 154
Wyświetleń: 1274
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Pytania egzaminacyjne - Natężenie przepływu - strona 1 Pytania egzaminacyjne - Natężenie przepływu - strona 2 Pytania egzaminacyjne - Natężenie przepływu - strona 3

Fragment notatki:

Test
1. był wykres i jaka to ciecz: pseudoplastyczna  2. wzór na moc mieszania w przepływie burzliwym. P=Cnq czy co takiego  3.czym najlepiej ogrzewać: nasyconą parą wodną  4. najlepszy izolator - powietrze 5.narysować wykres substratu i biomasy w fermentacji ciągłej.  6. Czym można wyznaczać uszkodzenia mechaniczne mikroorg? Szybkość końcówki mieszadła/ naprężenie styczne/ i coś tam jesze  7. Który ze wzorów nie określa przyrostu biomasy? Ten bez u  8. Wzór objętościowy przyrostu biomasy 
9. W zachłystaniu mieszadła (skokowo rośnie moc/obroty; skokowo spada moc/obroty)  10. Na natlenienie pozywki wpływa (rodzaj sub rozpuszczonej/cisnienie nad pozywka/napowietrzanie/costam) 
11. Najlepszy izolator, przy podanym d i lambda 
12. Jeżeli bioreaktor jest ogrzewany płaszczowym wymiennikiem ciepła, to co przyspieszy ogrzewanie (było wymienione chyba zwiększenie obrotów mieszadła, zwiększenie temperatury płaszcza)  Definicje:  Fluidyzacja - proces powstawania dynamicznej zawiesiny ze złoża fluidyzacjyjnego - cząsteczki ciała stałego w strumieniu gazy lub cieczy poruszające się z dołu do góry D - Czas 10x redukcji, czas ogrzewania w którym l żywych org zmiejsz sie 10x ruch konwekcyjny ciepła - przekazywanie ciepła związane z makroskopowym ruchem materii w gazie, cieczy lub plazmie współczynnik bioprocesu  współczynnik przenikania ciepła - alfa [W/m^2K] opisuje zjawiska na granicy faz, a dla ścianki płaskiej ciecze nienewtonowskie - ciecze które nie spełniają prawa Newtona, lepkość płynów nie jest wartością stałą, w nich właśc reologiczne charakt współ reologiczne zastępujące lepkość newtonowska
Emisyjność - wielkość fizyczna określająca możliwość emisji elektromagnetycznego promieniowania termicznego przez to ciało Warstwa przyścienna - wokół nieruchomych obiektów powstaje w rezultacie działania sił lepkości pomiędzy płynem i powierzchnią nieruchomą
Rozcieńczanie
Liczba Re -  jedna z liczb podobieństwa stosowanych w mechanice płynów, pozwalająca określić przepływ cieczy.
Zachłystywanie mieszadła (W zachłystywaniu się mieszadła chodzi o to, że na skutek dużej liczby podaży gazu i małych obrotów mieszadła powstaje bąbel powietrza, w którym znajduje się mieszadło i skokowo zwiększa się moc mieszania. Tak mam napisane w notatkach z wykładu)
Poszerzenie skali - badanie zagadnień związanych z przenoszeniem danych uzyskanych w lab i stacji dośw do warunków produkcji przemysłowej
TAK/NIE
Czy w przepływie laminarnym w rurze w całej obj ma taką samą prędkość? Nie, na srodku szybciej 
Czy prędkość końcówki mieszadła można używać do określenia uszkodzeń mech mikroorg. Tak  Ciecz nienewtonowska zawsze ma taką samą gęstość i lepkość? Nie, jest zmienna, tylko ciecz newtonowska char sie sie stała lepkościa. 


(…)

… ciecz jest uboższa i skł bardziej lotny i ble ble(reszta regułki) ? Czy objetsciowa szybkowsc przepływu to szybkosc produkcji składnika przez masowe cp biokatalizatora? NIE, bo Objętościowe natężenie przepływu ma jednostke fiz m^3/s Czy w przenikaniu ciepła lepiej jak płyny odzdzielone przegroda sa nieruchome? NIE, ponieważ przenikanie=konwekcja+przewodzenie, a konwekcja związana jest z ruchem materii…
… ,,suchą parą" może być prowadzona w niższych temperaturach niż wodna sterylizacja? Chyba NIE  w gorącym powietrzu panują inne warunki niż w parze nasyconej, mikroorganizmy są bardziej odporne na ciepło w warunkach suchych. Trzeba stosować wyższe temperatury lub wydłużyć czas"
Moc mieszadła zmniejsza się podczas mieszania cieczy napowietrzonej. Jest tak dlatego, że zmniejsza się lepkość cieczy…
… ścianek
wzór na dyfuzyjny transport masy - prawo ficka
Co określa liczba Sherwooda odp: wymiana masy
na czym polega zachłystywanie się mieszadła : wzrost mocy mieszadła/ spadek liczby obrotów/ spadek objętosci rozpuszczonego gazu
Narysować wykres Ne od Re
Srednica pęcherzyka gazu zależy od: średnicy otworka dyfuzora/ strumienia gazu Ug
co nie wpływa na mech.oddziaływanie na mikroby: wzrost lepkości…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz