Pytania egzamin - źródla prawa pracy

Nasza ocena:

3
Pobrań: 364
Wyświetleń: 2800
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Pytania egzamin - źródla prawa pracy - strona 1 Pytania egzamin - źródla prawa pracy - strona 2 Pytania egzamin - źródla prawa pracy - strona 3

Fragment notatki:

  Pojęcie i ź ródła prawa
pracy;   1.  Co oznacza pojęcie „powszechnie obowiązujące źródła prawa pracy”?  2.  Co oznacza pojęcie „specyficzne źródła prawa pracy”  3.  Na czym polega semiinmperatywny (jednostronnie bezwzględnie obowiązujący)  charakter norm prawa pracy?  4.  Jakie miejsce w hierarchii źródeł prawa pracy mają porozumienia niemające oparcia w  ustawie?   5.  Czy każdy pracodawca powinien utworzyć regulamin pracy?   6.  W jakim trybie tworzy się taki regulamin?   7.  Co on zawiera?   8.  Czy każdy pracodawca musi utworzyć regulamin wynagradzania?   9.  W jaki trybie tworzy się ten regulamin?   10. Co on zawiera?   11. W jaki sposób tworzy się układ zbiorowy pracy?   12. Jakie są wzajemne relacje  układów zbiorowych pracy, regulaminów i umów o pracę?     podstawowe zasady prawa pracy;   13. Na czym polega zasada uprzywilejowania pracownika?  14. W jaki  sposób realizowane jest prawo pracownika do godziwego wynagrodzenia?   15. W jakich podstawowych aktach prawnych wymienione zostały zasady prawa pracy?   16. W jakim innym akcie prawnym wymienione są niektóre zasady prawa pracy?     strony stosunku pracy;   17. Definicja  „pracownika”  18. Definicja „pracodawcy”  19. Czy osoba fizyczna nieprowadząca działności gospodarczej może być pracodawcą?  20. Co oznacza pojęcie „jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej”?  21. Czy osoba niepełnoletnia  lub mająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych  może zawrzeć umowę o pracę?       definicja i cechy stosunku pracy;   22. Definicja umowy o prace zawarta w Kodeksie pracy.  23. Jakie cechy stosunku pracy wynikają wprost z definicji umowy o pracę?   24. Na czym polega podporządkowanie pracownika pracodawcy?   25. Na czym polega ryzyko pracodawcy i jakie aspekty  ryzyka  wyróżnia się?   26. Na czym polega obowiązek osobistego świdczenia pracy?       podstawy nawiazania umów o pracę;   27. Jakie podstawy nawiązania umowy o pracę wymienione są w kodeksie pracy?   28. Czym różni się mianowanie od powołania?   29. Wymien przykłady  grup zawodowych, z którymi nawiazuje się umowę na podstawie  mianowania.  30. Wymień przykłady osób, z którymi nawiązuje się umowy na podstawie powołania.  31. Co odróżnia spółdzielczą umowę o pracę od innych  rodzajów umów?     Rodzaje umów o pracę;   32. Jakie rodzaje umowy oprace wymienione są w Kodeksie pracy?   33. Czy zgodne z prawem jest nawiązanie  kilku umów na okres próbny pomiedzy tym  samym pracodawca i pracownikiem?   34. Jak długo może trwać umowa na okres próbny?  35. Na jak długi okres może być nawiązana umowa na czas określony?   36. Czym charakteryzuje się umowa na zastępstwo?  

(…)

… pracownik, który stał się ofiara
dyskryminacji?
182. Na czym polega przeniesienie ciężaru dowodu w przypadku dyskryminacji?
183. Czy dyskryminacja w rozumieniu kodeksu pracy może mieć miejsce przed
nawiązaniem umowy o pracę?
zjawiska mobbingu, molestowania i molestowania seksualnego w pracy;
184. Na czym polega mobbing?
185. Czy sprawca mobbingu może być tylko pracodawca?
186. Jakie roszczenia przysługują pracownikowi – ofierze mobbingu?
187. Na czym polega molestowanie?
188. Czym rózni się molestowanie od mobbingu?
189. Na czym polega molestowanie seksualne?
190. Co ma wspólnego molestowanie seksualne z dyskryminacją?
191. Czego może domagac się od pracodawcy ofiara molestowania lub molestowania
seksualnego?
odpowiedzialność porzadkowa pracowników; odpowiedzialność materialna
192. Jakie kary porządkowe mozna…
…;
225. Czy pracodawca odpowiedzialny jest za bezpieczeństwo i higienę pracy innych osób
niż jego pracownicy?
226. Czy powierzenie obowiązków w zakresie bhp zwalnia pracdawcę z
odpowiedzialności?
227. Jak rozkładaja sie obowiazki w zakresie bhp agencji pracy tymczasowej i
pracodawcy użytkownika?
228. Jakie obowiazki ciążą na pracodawcy w zwiazku z wypadkiem przy pracy?
229. Co to jest wypadek przy pracy…
… z nich?
rozwiazywanie sporów zbiorowych (rokowania, mediacja, arbitraż, strajk);
257. Co to jest spór zbiorowy?
258. Czy każdy konflikt w przedsiebiorstwie może być rozstrzygnięty w ramach sporu
zbiorowego?
259. Czy wszyscy pracownicy mogą prowadzić spór zbiorowy?
260. Czy wszyscy pracownicy maja prawo do strajku?
261. Czy pracownicy w zakładzie pracy, w którym nie działa zakaładowa organizacja
związkowa…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz