Pustak szalunkowy - deklaracja

Nasza ocena:

3
Wyświetleń: 938
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Pustak szalunkowy - deklaracja - strona 1 Pustak szalunkowy - deklaracja - strona 2 Pustak szalunkowy - deklaracja - strona 3

Fragment notatki:

DEKLARACJA ZGODNOŚCI WE NR   EMB/07/2008 1. Producent wyrobu budowlanego: 2. Nazwa wyrobu budowlanego: Pustak ścienny szalunkowy 20 z betonu zwykłego 3. Klasyfikacja statystyczna wyrobu budowlanego: PKWiU 26.61.11 – 30.42 4. Przeznaczenie i zakres stosowania wyrobu budowlanego: 5. Specyfikacja techniczna: PN-EN 771-3, styczeń 2005 Wymagania dotyczące elementów murowych 6. Deklarowane cechy techniczne wyrobu budowlanego: Rodzaj elementu element murowy z betonu kruszywowego Kategoria element murowy kategorii I Długość 500 mm Szerokość 200 mm Wysokość 230 mm Odchyłki wymiarów - wartość średnia Kształt i budowa Grupa III wg EN 1996-1-1 Wytrzymałość na ściskanie:  Stabilność wymiarów Wytrzymałość spoiny WUN Reakcja na ogień Absorpcja wody Nie eksponować na zewnątrz Współczynnik przepuszczalności pary wodnej 5/15 WUN 10 cykli  Substancje niebezpieczne nie występują 7. Malbork, 23.01.2008r. Szef zakładowej Kontroli Produkcji (miejsce i data wystawienia) (imię, nazwisko i podpis  osoby upowaŜnionej) LEIER-Malbork Sp. z o.o. 82-200 Malbork, Al. Wojska Polskiego 92 tel.  +48 55 272 32 12    e-mail: malbork@leier.pl fax: +48 55 272 50 01                         www.leier.pl LEIER-Malbork Sp. z o.o. 82-200 Malbork, Al. Wojska Polskiego 92 Do wykonywania murów bez spoin, jako szalunek tracony wypełniony betonem (do wykonywania ścian betonowych, lub Ŝelbetowych) Część 3: Elementy murowe z betonu kruszywowego  (z kruszywami zwykłymi i lekkimi) Kategoria D1 (+3/-5 mm) Płaskość: WUN Równoległość: WUN 3,5 N/mm2 ( ⊥  ⊥  do powierzchni kładzenia) rozszerzalność pod wpływem wilgoci: 0,33 mm/m kurczliwość w wyniku suszenia: 1,11 mm/m  Euroklasa A1 Izolacyjność od bezpośrednich dźwięków  powietrznych: Gęstość brutto w stanie suchym:  780 kg/m3 (  ±  10% ) Kształt i budowa: jak powyŜej Ekwiwalentny współczynnik  przewodzenia ciepła (λ equ) Trwałość (odporność na zamraŜanie-rozmraŜanie) Nazwa i numer akredytowanej jednostki certyfikującej lub laboratorium oraz numer certyfikatu lub numer raportu  z badań typu: CERTYFIKAT ZAKŁADOWEJ KONTROLI PRODUKCJI NR 1489-CPD-9/ZKP/07 WYDANY PRZEZ JEDNOSTKĘ CERTYFIKUJĄCĄ  „ CEBET”AKREDYTOWANĄ PRZEZ PCA W ZAKRESIE WYROBÓW (CERTYFIKAT AKREDYTACJI NR AC 008)  ORAZ W ZAKRESIE SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA (CERTYFIKAT AKREDYTACJI NR AC 104).  Deklaruję z pełną odpowiedzialnością, Ŝe wyrób budowlany jest zgodny ze specyfikacją techniczną wskazaną w pkt. 5. DEKLARACJA ZGODNOŚCI WE NR   EMB/08/2008 ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz