Psychologia wychowania-pytania i odpowiedzi

Nasza ocena:

3
Pobrań: 322
Wyświetleń: 1330
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Psychologia wychowania-pytania i odpowiedzi - strona 1 Psychologia wychowania-pytania i odpowiedzi - strona 2

Fragment notatki:

przyczyny wypalenia zawodowego nauczycieli: -doświadczanie stresu -doświadczanie negatywmnych emojcji -nieprawidłowe zachowanie uczniów -trudne warunki prayc -presja czasu -niedostateczne relacje koleżeńskie -potrzeba satysfakcji zawodowej związana jest z tym niska płaca nauczycieli,brak uznania za dobrze wykonaną pracę, niski status zawodu naczyciela,małe szanse na zrobienie kariery zaowodowej -brak zawodowego uznania -niski poziom optymizmuModel nauczania wg. Leinhardt: Nauczanie poprzez dokonywanie odkryć nauczanie polega na tworzeniu warunków do dokonywania odkryć, wykonywane przez uczącego się zadania zależą głównie od jego zainteresowań i motywacji Uczeń wybiera kierunek poszukiwań i sposób dochodzenia do wyników oraz decyduje o ich zakończeniu W tym podejściu do nauczania, jeśli uczeń sam nie wykaże inicjatywy w celu zdobycia niezbędnych informacji, to struktura problemu i istniejąca wiedza o sposobach jego rozwiązania pozostaną dla niego nieznane uczeń buduje swą nową wiedzę, opierając się na własnej intuicji, doświadczeniu i posiadanych schematach, a więc nowe zagadnienia z pewnością bardzo dobrze zapamięta i doskonale zasymiluje do już posiadanych umiejętności Uczący się wybiera temat zgodny z własnymi zainteresowaniami i pracuje kierowany własna motywacją. Nauczyciel użycza informacji na prośbę ucznia. Musi być wrażliwy na stopień rozwoju ucznia i dokonywac obserwacji poprzez wgląd, jak również dobrze znać poszczególne tematy nauczania. Nauczyciel jako stymulujący współpracownik -uczeń konstruuje wiedzę w systematyczny sposób w ukierunkowanych warunkach. -Błędy są poprawiane głównie poprzez dyskutowanie wyników i uzyskanych rezultatów. -Nauczyciel obserwuje oraz przewiduje myślenie i rozumowanie uczniów. -nauczyciele stawiają pytania i prezentują problemy, zachęcają do korzystania ze źródeł wiadomości , jakimi są biblioteki i muzea, proponują badania w warunkach naturalnych, kierują uwagą uczniów, są przewodnikami w danym obszarze wiedzy. Nauczyciele powinni więc charakteryzować się głęboką znajomością wiedzy z tej dziedziny, jak również dysponować dużą wiedzą pedagogiczną. Nauczyciel jako mistrz -Zadaniem ucznia jest zrozumienie prezentowanych treści oraz powodów, dla których są one przedstawione w taki, a nie inny sposób. -Nauczyciel jest widziany jako przekaźnik gotowej, uporządkowanej wiedzy. - wartościowa wiedza przekazywana jest wszystkim studentom, a nie tylko wąskiej grupie uprzywilejowanych. -dobry wykład prezentuje jasną strukturę, koncentruje uwagę na istotnych aspektach i wskazuje na znaczące implikacje prezentowanych treści. -uczeń może mieć trudności ze zrozumieniem sensu i głębszych implikacji prezentowanych zagadnień (ze względu na niemożliwość podjęcia dyskusji z wykładowcą). -nauczyciel jako lider, który potrafi przedstawić ważne i podstawowe treści w uporządkowany sposób, ma jednak bardzo duże znacznie.

(…)

… wyznaczonych przez geny, interakcja z interesująco-stymulującym środowiskiem może spowodować specyficznezmiany morfologiczne w mozgu i wzbudzić tworzenie się synaps nawet w poźniejszym wieku

... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz