Psychologia w pigułce

Nasza ocena:

3
Pobrań: 182
Wyświetleń: 868
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Psychologia w pigułce - strona 1 Psychologia w pigułce - strona 2

Fragment notatki:

rozwój - proces długotrwałych przemian w toku którego obiekty przechodzą od stanów niższych, prostszych, mniej doskonałych,  do stanów bardziej złożonych doskonalszych pod określonym względem. rozwój - proces kierunkowych przemian, w którym można wyróżnić prawidłowo po sobie występujące etapy przemian, czyli fazy rozwojowe wykazujące obiektywanie stwierdzalne różnicowaie pod określonym względem. cały czas życia człowieka jest czasem jego rozwoju. ciągłość rozwoju. niezależnie od wieku, każdy przeżywa rozwój na swój sposób. umiejętność mówienia - kiedy dziecko zaczyna mówić, może się wówczas komunikować ze wszystkimi. przejście z myślenia konkretnego w abstrakcyjne , które zaczyna się w wieku 10-11 lat. dziecko zaczyna używać wtedy różnych pojęć. pierwsze pojęcia wyprzedzają pojęcia abstrakcyjne. etapy rozwoju przebiegają u wszystkich w tej samej kolejności, ale w różnym tempie. okres krytyczny - to taki czas rozwoju, w którym w najwyższym stopniu spełnione są warunki do rozwoju danej funkcji. w tym samym czasie najlepiej coś robić. chodzenia nie należy zaczynać ani za wcześnie, ponieważ kości nie są na to gotowe, ani za późno, ponieważ dziecko może się tego bać. 2letnie dzieci mają lepszą pamięć niż roczne dlatego też wiedzą, że upadek grozi bólem. rodzice często mówią do dziecka jego językiem, aby chętniej zaczęło mówić. funkcja ,,teraz albo nigdy" (zdolność do kochania) - jeśli dziecko nie będzie miało obiektu do którego ma się przywiązać to potem będzie to trudne. ten czas wynosi do ok 4 lat Bowlby uważa, że przywiązanie jest naturalne. po 4-krotnym zerwaniu przywiązania, dziecko zamyka się na ponowne budowanie tych więzi. obawia się, że zaangażowanie doprowadzi do utraty bliskich. Czynniki determinujące rozwój : 1. zadatki biologiczne (płeć, stan zdrowia, siła fizyczna, temperament, inteligencja) 2. aktywność własna - jest motywowana zapotrzebowaniem na stymulacje (bodźce zmysłowe). jeśli nie ma tego zapotrzebowania to może dać efekt nudy, natomiast jeśli jest ich za dużo, może to powodować przeciążenie. stymulację układu nerwowego, może powodować telewizor, ponieważ tam się wszystko szybko dzieje. aktywność własna jest zbudzona potrzebami np potrzeba afiliacji (bliskości),motywuje do tego, aby być razem z bliskimi. 3. środowisku (przyrodznicze, cywilizacyjne, społeczne) 4. wychowanie i nauczanie Anna Matczak czynniki wewnętrzne: -zadatki biologiczne -czynniki psychiczne (obraz własnej osoby, potrzeby) czynniki zewnętrzne(środowisko): -możliwości (np. jeśli ktoś mieszka w górach, szybciej nauczy się jeździć na nartach) -wzorce (stanowią je ludzie z którymi dziecko jest związane, oraz to co pokazują w tv, wzory zachowań) -wymagania (jawne-komunikowanie wprost, ukryte-pewne zachowania dziecka nagradzamy, choć nie wymagamy tego od niego, ale cieszymy się, że dziecko to robi)

(…)

…. rozwój myślenia następuje od początku życia. według Piageta, dzieci są aktywnymi uczniami, potrzebują eksperymentowania, Piaget nie doceniał inteligencji dzieci. Rozwój poznawczy człowieka to nie tylko rozwój myślenia. wiedza społeczna dotyczy rozumowania w kontekście religii społecznych i budowania schematów poznawczych, np skrypty - to modele umysłowe, zawierające sekurencję zdarzeń i zachowań…
…, z mediów, z zabawy.
3
osobowość - to centralny system regulacji i integracji czynnośći 1. niższy - poziom popędowo - emocjonalny - zachowanie człowieka zależy od popędów lub emocji. poziom też obejmuje okres prenatalny i pierwsze miesiące życia 2. wyższy - poziom struktur poznawczych - wiedza o świecie, skrypty mają wpływ na nasze zachowanie własne 'ja' - największa struktura osobowiści ma 3 aspekty: 1. samowiedza - wiedza o sobie 2. wartościowanie własnej osoby 3. poczucie wyższych możliwości samowiedza - dziecko stopniowo ją rozwija przez kilka pierwszych miesięcy życia dzięki własnej aktywności.  'ja fizyczne'I etap poznawania własnego 'ja' kończy się, gdy dziecko poznaje siebie w lustrze (1,5 roku)  'ja psychiczne' to świadomość odrębności. są 2 prawidłowości, że istnieje 'ja psychiczne' egocentryzm
… z naszych struktur osobowości, podporządkowanie niższych struktur (popędowo-emocjonalnych) wyższym (poznawczym) 3)autonomia jako niezależność od wpływów zewnętrznych, np. konformista-zgadza się, dostosowuje sie do innych niezależność-> konformizm niezależność->nonkonformizm II Dojrzały stosunek do ludzi: 1) Realistyczne a nie życzeniowe spostrzeganie innych (potrzebny jest do tego obiektywizm, a także zdolności…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz