Psychologia społeczna - Badania

Nasza ocena:

3
Pobrań: 126
Wyświetleń: 1421
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Psychologia społeczna - Badania - strona 1 Psychologia społeczna - Badania - strona 2 Psychologia społeczna - Badania - strona 3

Fragment notatki:

1. Wprowadzenie 1.1. Zakres zainteresowań psychologii społecznej - wyjaśnianie, jak ludzie postrzegają rzeczywistość społeczną, w jaki sposób o niej myślą, jak odczuwają i jak się zachowują
- wyjaśnianie, jak przebiegają interakcje pomiędzy ludźmi - badanie, jak ludzie wiążą się ze sobą i jak wpływają na siebie - wywieranie wpływu społecznego
- teoria służy praktyce
1.2. Cele psychologii społecznej - ciekawość poznawcza w dochodzeniu do motywów ludzkich zachowań (badania podstawowe) - rozwiązywanie wielu problemów społecznych - np. redukowanie wrogości i uprzedzeń, wzmacnianie altruizmu i wspaniałomyślności (badania stosowane) - Polska a Stany Zjednoczone - zdecydowanie różny zakres problematyki (np. dotyczący stereotypów)
1.3. Podstawowe założenia psychologii społecznej - podstawowe założenie - nasze myśli i uczucia bądź zachowania są wywoływane przez innych, czyli ludzie wpływają na nas w sposób rzeczywisty albo wyobrażony - psychologia społeczna tradycyjnie kładła nacisk na siłę oddziaływania sytuacji społecznej…
- dodatkowe założenie- większość ludzi w określonej sytuacji zachowuje się tak samo - psychologia społeczna a psychologia osobowości - nie wszyscy ludzie zachowują się w danej sytuacji identycznie! - Co to znaczy, że ludzie wpływają na innych?
o bezpośrednie próby wpływu na nasze zachowania o pośrednie wpływy społeczne - na nasze myśli i uczucia o wyobrażone lub zakładane wpływy społeczne 1.4. Przydatność psychologii społecznej - wiedza naiwna a możliwości zastosowania wiedzy naukowej 1.5. Psychologia społeczna a inne nauki
- pomiędzy psychologią a socjologią
- psychologia społeczna stara się zrozumieć ludzkie postawy i zachowania z punktu widzenia jednostki, a nie grup - psychologowie społeczni starają się wyjaśniać wpływ na daną osobę poprzez to, jak ludzie spostrzegają, pojmują czy interpretują swoje otoczenie, a nie poprzez obiektywny obraz otaczającego środowiska społecznego. - oparcie się na wielu empirycznych badaniach, mających na celu stworzenie albo weryfikację
istniejących twierdzeń
- psychologowie społeczni twierdzą, że następujące motywy są szczególnie ważne dla człowieka: o potrzeba bycia adekwatnym wobec rzeczywistości, która nas otacza o oraz potrzeba takiego usprawiedliwiania naszych myśli i zachowań, by mieć dobre o sobie mniemanie (jaźń idealna) - psychologowie społeczni zajmują się sposobem, w jaki człowiek myśli o świecie (podejście

(…)

… - poznanie społeczne).
1.6. Metodologia badań psychologii społecznej - punktem wyjścia do badań jest pomysł lub hipoteza (przypuszczenie), która ma być
sprawdzona.
o objaśnianie - przypuszczenie naukowe wysunięte dla wyjaśnienia jakiegoś
zjawiska lub szeregu zjawisk, wymagające sprawdzenia o tłumaczenie - wszelki domysł tłumaczący stwierdzone fakty - gdy przypuszczenie takie zostanie potwierdzone…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz