Psychologia społeczna a inne nauki społeczne - wykład

Nasza ocena:

3
Pobrań: 42
Wyświetleń: 588
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Psychologia społeczna a inne nauki społeczne - wykład - strona 1 Psychologia społeczna a inne nauki społeczne - wykład - strona 2

Fragment notatki:

Psychologia spo ł eczna a inne nauki spo ł eczne Zainteresowanie zachowaniem społecznym jest wspólne wielu innym dyscyplinom z kręgu
nauk społecznych, jak socjologia, ekonomia i nauki polityczne. Każda z nich zajmuje się
wpływem czynników społecznych i socjalnych na ludzkie zachowanie. Istnieją jednak istotne
różnice między psychologią społeczną a innymi naukami społecznymi, spowodowane
analizowaniem tych samych zjawisk na różnych poziomach. Psychologia społeczna jest częścią
psychologii, toteż jej zainteresowania koncentrują się na poszczególnych jednostkach, kładąc
nacisk na psychologiczne procesy przebiegające w sercu i umyśle. Na przykład, aby zrozumieć,
dlaczego ludzie ranią się wzajemnie w sposób zamierzony, psychologowie społeczni interesują
się procesami psychologicznymi uruchamiającymi agresję. Do jakiego stopnia agresja jest
poprzedzona stanem frustracji? Czy frustracja jest do tego konieczna? Jeżeli ludzie czują się
sfrustrowani, to w jakich warunkach pofolgują sobie poprzez otwarte, agresywne działania?
Jakie czynniki mogą przeszkodzić sfrustrowanej jednostce w agresywnym zareagowaniu? Czy
poza frustracją również inne czynniki mogą spowodować agresję? (Odpowiedzi na te pytania
zawarte są w rozdziale 12).
Inne nauki społeczne są bardziej skoncentrowane na czynnikach socjalnych,
ekonomicznych, politycznych i historycznych, które wpływają na ludzkie zachowanie.
Socjologia, na przykład, interesuje się takimi zagadnieniami, jak: klasa społeczna, struktura
społeczna i instytucje społeczne. Nie mówi się przy tym, że ponieważ społeczeństwo tworzą
ludzie, z konieczności więc występuje nakładanie się obszarów zainteresowań socjologii
i psychologii społecznej. Główne różnice są następujące: socjologia, nie zajmując się
psychologią jednostki, zmierza do koncentracji na skali makro — tej, która dotyczy całego
społeczeństwa. Choć socjologowie, tak jak psychologowie społeczni, interesują się
zachowaniem agresywnym, istnieje większe prawdopodobieństwo, iż socjologowie zajmą się
tym, dlaczego w poszczególnych społecznościach występują różne poziomy i rodzaje agresji
wśród jej członków. Albo dlaczego wskaźnik morderstw w Stanach jest znacznie wyższy niż
w Kanadzie? A w obrębie Stanów — dlaczego wskaźnik morderstw występujący w pewnych
klasach społecznych jest wyższy niż w innych? W jaki sposób zmiany społeczne są związane ze
zmianami w agresywnym zachowaniu?
Różnica między psychologią społeczną a innymi naukami społecznymi, odnosząca się do
analizowanego poziomu zjawiska, odzwierciedla inną różnicę — to, co próbują one wyjaśnić.
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz