Psychologia rodziny-zagadnienia

Nasza ocena:

3
Pobrań: 434
Wyświetleń: 1582
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Psychologia rodziny-zagadnienia - strona 1 Psychologia rodziny-zagadnienia - strona 2 Psychologia rodziny-zagadnienia - strona 3

Fragment notatki:

1.Zadania małżeństwa : -reprodukcja biologiczna
-uprawnienia seksualne
-przekazywanie wart. kulturowych z pokolenia na pokolenie
2.Małżeństwo to zinstytucjonalizowana forma współżycia k i m, nadająca im określone prawa i obowiązki zgodne z normami prawnymi, religijnymi i obyczajowymi. W małż. Występuje obok em., usankcjonowana prawnie zależność obejmująca wspólnotę materialną.
3.Wybór małżonka: -endogamiczne-ta sama gr. społ., egzogamiczna-różna
-homogamiczne-podobny system wart., zainteresowań, hetero- różny 4.hierarchia prestiżu i włądzy;
patriarchalne -ojciec
matriarchalne-matka
egalitarne-równy podział władz i obowiązków.
4. dziedziczenie:
- patrylinearny (po mężu)
- matrylinearny (po żonie)
5. struktura małż; monogamia? poligamia
poliginia-1 M+ kilka K poliandria- 1 K+ kilka M
6. Funkcje małżeństwa:
F. Adamski: istotne (prokreacyjna, socjalizująca, emocjonalna)
Akcydentalne (ekonomiczna, opiekuńcza, rekreacyjna, religijna)
T. Parson: ekspresyjna(zaspakajanie potrzeb psych)instrumentalna(zdobywanie środków koniecznych do egzystencji)
H. Sęk: wzajemne zaspakajanie potrzeb (em, psych, społ, sex,)pomoc w realizacji celów indyw. (zawodowych, samrealizacyjnych, prestiżowych)
Tworzenie ekonom. podst. rodziny, posiadanie i wych. dzieci ;
7. modele małżeństwa: tradycyjny (sztywność podziału ról, więź materialna, nie wymagana em! cel: prokreacja, najbardziej trwały! partnerski(Egalitaryzm) wieź podmiotowa(em) cel: zaspakajanie wzajemnych potrzeb psycho-fiz., podtrzymywanie więzi z małż.;kobiety kariery? kobiety pracy, najmniej trwały! Na bazie tego modelu tworzy się model 2 karier! Otwarty: cel :zaspakajanie własnych potrzeb, nastawienie na jakość zw. a nie na status materialny i dzieci
8.optymalny model małżeństwa: nie może być sztywny i niezmienny, model dostosowujący się do dynamiki funkcjonowania małżeństwa, zalety: sprzyja powodzeniu małż., zabezpiecza naturalne potrzeby part. wyznaczone różnicami płcią a jednocześnie dopuszcza. elastyczność w podejmowaniu zadań małż- rodzicielskich.
9.model małż: stanowi o jakości relacji między małzon. o zgodności modelu małż., o niezgodności modelu mał
10.indeks szczęścia: zgodność w kwestiach zasadnicz.,
wspólne zainteresowania, wzajemne okazywanie uczuć- miłość, powstrzymywanie się od roszczeń pretensji, wolność od cech neurotycznych
11.sukces małż: odpow. war. bytowe, zabezpieczenie mater., umiejętność współżycia, miłość
12.szczęście małż:zależne od percepcji zach. jednego małż. przez drugiego(to jak my odbieramy zach. partnera), od czyn zewn i wewn., i od częstości, charakteru i interakcji małżonków.


(…)

…. miłość erotyczna- najwyższa forma przejawiania się potrzeby sex., charak. tylko dla człowieka
31.Dojrzała miłość sexualna łączy 4 elem; 1. podniecenie seksualne przekształcone w pożądanie sex. Drugiej osoby, 2.czułość, 3.identyfikacja z drugą osobą zawierającą wzajemną identyfikacje płciową połączoną z empatią, 4.namiętny charakter opartego na miłości zw. we wszystkich jego 3 wymiarach: seksualnym…
… nadmiernie je kontrolują , są nadopiekuńczy nawet w stosunku do dorastającego dziecka
dziecko rodzicielskie-dziecko mocno przywiązane do rodziny , często obarczone obowiązkami przekraczającymi jego możliwości
kozioł ofiarny” - dziecko obarczane winą za nieporozumienia wewn rodziców, często samo przyjmujące na siebie winę za wszystkie kłopoty rodzinne
70. Styl wychowania- jest wypadkową sposobów i metod…
… w innych płaszczyznach życia
47.Determinanty empatii: właściwości podmiotu (płeć, wiek, samoocena, inteligencja, orientacja)właściwości obiektu (podobieństwo podmiotu do obiektu, jakość i intensywność stanu em ,bliskość obiektu) warunki zewn:(narastanie czynników stresogennych sprzyja kumulacji orientacji na sobie , anonimowość kontaktów, uwarunkowania rodzinne)
48.Konsekwencje empatii: zmniejszenie egocentryzmu…
… wymagania, egocentryzm i zawyżona samoocena , awanturniczość terroryzowanie rodziców
3.Postawa odtrącająca-nadmierny dystans uczuciowy i dominacja rodziców. Dziecko ciężarem, opieka przekracza możliwości rodziców. Zachowania rodziców: nieokazywanie uczuć pozytywnych dziecku, dezaprobata i otwarta krytyka ,dyktatorstwo wychowawcze , liczne kary i represje, zastraszanie i brutalość wobec dziecka…
…, nietolerancyjność zachowania i cechy osob dziecka: agresywność, nieposłuszeństwo, kłótliwość, kłamstwa , kradzieże, zahamowanie uczuć wyższych, zach aspołeczne i antyspołęczne LUB; zastraszanie , bezradność , trudności przystosowawcze, otyłość, pozory niedorozwoju, nerwica , neurotyczność 4. Postawa unikająca- dystans uczuciowy wobec dziecka zachowania rodziców: obojętność wobec dziecka, bezradność wobec trudności…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz