Psychologia rodziny

note /search

Psychologia rodziny-pytania i odpowiedzi

  • Uniwersytet Łódzki
  • Psychologia rodziny
Pobrań: 833
Wyświetleń: 2345

Pytania i odpowiedzi z egzaminu zerowego (psychologia rodziny). Wymień nieprawidłowe postawy rodzicielskie. nadmiernie wymagająca, nadmiernie ochraniająca, odtrącająca, unikająca. Cechy małżeństwa partnerskiego. Egalitaryzm i partnerstwo. Więź podmiotowa (emocjonalna). Cel- zaspokajanie wza...

Psychologia rodziny-zagadnienia do kolokwium

  • Uniwersytet Łódzki
  • Psychologia rodziny
Pobrań: 252
Wyświetleń: 1155

Erich Fromm Miłość jest podstawową namiętnością, bez której ludzkość nie mogłaby istnieć. Wyrasta z dwóch potrzeb: biologicznej oraz egzystencjalnej (przezwyciężenie samotności, integracja) Posiada wiele form, jednak jedynie miłość dojrzała jest wstanie w pełni zaspokoić potrzebę egzystencjalną. ...

Psychologia rodziny-zagadnienia

  • Uniwersytet Łódzki
  • Psychologia rodziny
Pobrań: 504
Wyświetleń: 1869

1.Zadania małżeństwa : -reprodukcja biologiczna -uprawnienia seksualne -przekazywanie wart. kulturowych z pokolenia na pokolenie 2.Małżeństwo to zinstytucjonalizowana forma współżycia k i m, nadająca im określone prawa i obowiązki zgodne z normami prawnymi, religijnymi i obyczajowymi. W

Psychologia Rodziny-skrypt

  • Uniwersytet Łódzki
  • Psychologia rodziny
Pobrań: 1316
Wyświetleń: 3388

prof. dr hab. Iwona Janicka Psychologia Rodziny WYKŁAD 1 (19.02.2008) Małżeństwo - rodzaje, struktura, rola i funkcje. Modele małżeństwa. I. Definicje małżeństwa. 1. Formalne - związek dwojga ludzi różnej płci; grupa społeczna tworzona przez kobietę i mężczyznę; swoisty związek interpersonalny....