Przykłady mostów belkowych z pomostami klejonymi - wykład

Nasza ocena:

3
Pobrań: 7
Wyświetleń: 798
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Przykłady mostów belkowych z pomostami klejonymi  - wykład - strona 1 Przykłady mostów belkowych z pomostami klejonymi  - wykład - strona 2 Przykłady mostów belkowych z pomostami klejonymi  - wykład - strona 3

Fragment notatki:

Przykłady mostów belkowych z pomostami klejonymi sprężonymi prętami z kompozytów polimerowych
Sprężanie pomostów prętami z kompozytów polimerowych jest nadal rozwiąza­niem prototypowym. W nielicznych ośrodkach prowadzone są prace badawcze na takich obiektach. Przykładem może być most w Milbridge w stanie Maine, USA, w którym do sprężenia zastosowano pręty z włókien szklanych (GFRP) [66], [201]. Przed wybudowaniem rzeczywistego obiektu przeprowadzono badania modelowe dotyczące przede wszystkim oceny efektywności sprężania prętami GFRP. Po wy­budowaniu most był ciągłe monitorowany w okresie od września 1997 do grudnia 2001 roku. Kontroli podlegała wartość siły sprężającej, poziom wilgotności drewna oraz ogólnie mówiąc stan techniczny pomostu.
Jest to most jednoprzęsłowy przeznaczony dla dwóch pasów ruchu (rys. 6.28 i 6.29). Jego długość wynosi 4,88 m, szerokość całkowita 7,75 m i wysokość konstrukcji 350 mm. Pomost wykonano z desek (krawędziaków) o wymiarach 350 x 50 mm. Konstrukcja została sprężona prętami wykonanymi z włókien szklanych o średnicy 12,7 mm. Każdy z nich był wykonany z siedmiu drutów. Pręty umieszczono w polietylenowej osłonie. Maksymalna siła rozciągająca w pręcie GFRP wynosiła 116 KR Pierwotna siła sprężająca w prętach wynosiła 48,9 kN (42% wartości maksymalnej). Powodo­wała ona wprowadzenie do pomostu początkowego naprężenia ściskającego rów­nego 345 kPa. Zakotwienie bierne i czynne zrealizowano za pomocą elementów (prętów i podkładek) ze stali nierdzewnej. Na pomoście ułożono izolację natrysko­wą i wylano na gorącą nawierzchnię asfaltową o grubości 75 mm.
Zarówno badania modelowe jak i prawie pięcioletnia eksploatacja dowiodły, że omawiany typ sprężenia pomostu drewnianego jest efektywny. Przez cały ten okres, po początkowym spadku wartości siły sprężającej w prętach w pomoście
0 około 30% stopień sprężenia utrzymywał się na stabilnym, wymaganym pozio­mie, aczkolwiek z lekką tendencją do malenia. Nie zachodziła jednak potrzeba doprężania prętów GFRP. Z kolei poziom naprężeń ściskających w pomoście zma­lał w okresie pierwszych trzech miesięcy eksploatacji o 12%, a potem utrzymywał się na stabilnym poziomie (średnio 290 kPa). Wilgotność drewna wahała się w gra­nicach od 12 do 17% w zależności od pory roku i panującej pogody.
Analiza wyników pomiarów dowiodła, że podobnie jak w przypadku sprężania prętami stalowymi, także, gdy zastosujemy pręty GFRP nie jest możliwe jednoznaczne
1 dokładne określenie przyczyn powstawania strat sprężania w drewnianym pomo­ście sprężonym. Jest to zjawisko złożone wywołane spadkiem wilgotności drewna, relaksacją drewna poddanego sprężaniu, zachowaniem bloków kotwiących i zmia­nami temperatury otoczenia i samej konstrukcji. Ogólnie można stwierdzić, że fluk­tuacja wartości siły sprężającej w prętach zależy od stopnia wilgotności drewna. Ro­śnie, gdy wzrasta wilgotność i maleje, gdy drewno wysycha (rys. 6.30). ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz