Przykłady konstrukcji pionowych - wykład

Nasza ocena:

3
Pobrań: 56
Wyświetleń: 1491
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Przykłady konstrukcji pionowych - wykład - strona 1 Przykłady konstrukcji pionowych - wykład - strona 2 Przykłady konstrukcji pionowych - wykład - strona 3

Fragment notatki:

Przykłady konstrukcji pionowych stężeń podłużnych kratowych dachów hal
Przykłady konstrukcji pionowych stężeń podłużnych kratowych dachów hal pokazano na rys. 6.61 i 6.62. W pionowym stężeniu podłużnym dachu hali po­kazanym na rys. 6.61a wykorzystano konstrukcyjną rolę dwuteowych płatwi peł­nościennych. Stężenie to ma krzyżujące się pręty typu X z pojedynczych kątow­ników, połączonych ze sobą jedną śrubą. Pas dolny stężenia zaprojektowano jako pręt dwugałęziowy z dwóch kątowników. W przykładzie pokazanym na rys. 6.6 lb (dach bezpłatwiowy) zastosowano podobne rozwiązanie jak na rys. 6.61a, dając dodatkowo dwugałęziowy pręt pasa górnego stężenia złożony z dwóch kątow­ników. W celu połączenia stężenia z dźwigarem dachowym węzły kratownicy wyposażono w odpowiednie blachy węzłowe, do których na śruby łączy się prę­ty tężnika.
Rozwiązania stężeń pionowych podłużnych dachów kratowych przy dużych rozstawach wiązarów pokazano na rys. 6.62. Na rysunku 6.62a stężenie to jest w postaci ustroju kratowego ST3 o prętach pasów górnych, dolnych i krzyżulcach z pojedynczych kątowników. W rozwiązaniu przedstawionym na rys. 6.62b stę­żenia pionowe podłużne dachu tworzy kratowa płatew P, której przypodporowy węzeł dolny połączono prętem-zastrzałem Z z węzłem dolnym kratownicy.
Przykłady pionowych stężeń podłużnych słupów hal (międzysłupowych) po­kazano na rysunkach 6.63 i 6.64.
W rozwiązaniach przedstawionych na rys. 6.63 zastosowano pionowe stężenie słupów typu X z pełnych prętów okrągłych. W wariancie 1. pręty pełne wypo­sażono w blachy węzłowe, którymi są one połączone z układami poprzecznymi. W miejscu krzyżowania się prętów stężenia zastosowano pierścień z odpowied­nimi otworami. Nagwintowane końcówki prętów stężenia są połączone na śruby z pierścieniem. To rozwiązanie umożliwia regulację geometrii systemu konstruk cyjnego hali. Również w wariancie 2. jest możliwa taka regulacja. Tu też zmienia się długości prętów stężenia, które są mocowane do środnika słupa za pośrednic­twem kątownika.
Przykłady konstrukcji pionowych portalowych stężeń słupów głównych hal pokazano na rys. 6.64. Pręty stężeń zaprojektowano jako dwugałęziowe z kształ­towników walcowanych na gorąco. Z uwagi na uwarunkowania transportowe po­dzielono je na prętowe elementy wysyłkowo-montażowe. W rozwiązaniu przed­stawionym na rys. 6.64a zastosowano wszystkie połączenia montażowe na śruby, na rys. 6.64b zaś połączenia spawane (śruby w tym przypadku dano w celu łatwiejszego scalenia ustroju).
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz