Przygotowanie danych do analizy jakościowej i ilościowej 3

Nasza ocena:

5
Pobrań: 28
Wyświetleń: 581
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Przygotowanie danych do analizy jakościowej i ilościowej 3 - strona 1 Przygotowanie danych do analizy jakościowej i ilościowej 3 - strona 2 Przygotowanie danych do analizy jakościowej i ilościowej 3 - strona 3

Fragment notatki:

Pi_at-Borcuch. Notatka składa się z 3 stron.
PRZYGOTOWANIE DANYCH DO ANALIZY ILOŚCIOWEJ I JAKOŚCIOWEJ Klasyfikacja Jest to kolejna czynność porządkująca materiały, jakie uzyskano w badaniach. Polega ona na
gromadzeniu i podziale danych według pewnych, przyjętych przez badającego, cech, np. zebrane
wypowiedzi dzielimy według cech, których wyróżnienie uważamy za konieczne. Może to być np. ich
afirmujący albo negujący charakter. Zasadniczą rolę odgrywa w tym przypadku podział logiczny, czyli
takie działanie, które opiera się na wyróżnianiu pojęć podrzędnych względem danego pojęcia
nadrzędnego. Stwierdzając np., że „liczby całkowite dzielą się na liczby parzyste i nieparzyste lub
stwierdzając, że kręgowce dzielą się na ssaki, ptaki, gady, płazy i ryby, przeprowadzam podział logiczny pojęcia „liczba całkowita" względnie pojęcia „kręgowiec". Pojęcie rodzajowe (nadrzędne), dla którego wymienia się w podziale pojęcia względem niego gatunkowe (podporządkowane), nazywa się pojęciem dzielonym (totum divisionis), wymieniane zaś pojęcia gatunkowe zowią się członami podziału (membra divisionis).
Poprawny podział logiczny powinien spełniać dwa warunki: a) adekwatność i, który polega na tym, że suma zakresu członów podziału
powinna równać się zakresowi pojęcia dzielonego oraz b)rozłączności, polegającego na tym, że człony podziału powinny wykluczać się nawzajem.
Na podstawie podziału logicznego uzyskujemy klasy wypowiedzi czy przedmiotów, czyli takie zbiory,
jakie obejmują swoim zakresem np. wszystkie wypowiedzi określonej treści, przy czym żaden element jednego zbioru nie będzie równocześnie zaliczany do drugiego zbioru. W ten sposób uzyskujemy wyczerpującą i rozłączną klasyfikację danych, dotyczących np. wieku, wysokości zarobku itp. właściwości badanych.
Kategoryzacja W niektórych sytuacjach badawczych jest to jedna z pierwszych czynności porządkujących dane. Na
ogół wszakże zanim przystąpimy do jakiejkolwiek analizy nagromadzonych danych trzeba je
odpowiednio uporządkować. Sposób porządkowania zależy zarówno od rodzaju danych, jak też od
techniki ich zbierania.
Jeżeli np. zbieraliśmy dane za pomocą ankiet albo kwestionariuszy, jakie stosujemy przy wywiadach
skategoryzowanych, wówczas z porządkowaniem łączą się następujące czynności:
1) sprawdzenie czy zebrane ankiety lub kwestionariusze zostały należycie wypełnione;
2) zakodowanie pytań i przeniesienie ich na karty perforowane, umożliwiające ewentualnie
zsumowanie odpowiedzi oraz dalsze opracowanie. Zweryfikowany, wyselekcjonowany i
poklasyfikowany materiał badawczy
wymaga zatem skategoryzowania, czyli odpowiedniego uporządkowania, w zależności od konkretnych potrzeb oraz tego, w jakim stopniu został on już wcześniej uporządkowany, tzn. w ciągu samego procesu zbierania. Kategoryzacja polega na łączeniu danych, np. wypowiedzi respondentów ze względu na wspólne ich właściwości w określone klasy (czy kategorie). Wszystkie wypowiedzi — bez względu na formę — afirmujące coś, mogą stanowić jedną kategorię. Drugą — analogicznie
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz