Przyczyny bezrobocia - wykład

Nasza ocena:

3
Pobrań: 35
Wyświetleń: 658
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Przyczyny bezrobocia - wykład - strona 1 Przyczyny bezrobocia - wykład - strona 2

Fragment notatki:

Przyczyny bezrobocia
Ujęcie neoklasyczne = w warunkach wolnorynkowej gospodarki występuje tendencja do ustalania się na rynku pracy stany równowagi, głównym mechanizmem który zapewnia taką tendencję jest mechanizm zmian płac realnych. Zjawisko bezrobocia występujące w rzeczywistości tłumaczy się w teorii ograniczeniami w swobodnym działaniu mechanizmu rynkowego na rynku pracy. Ograniczenia te związane są przede wszystkim z tendencjami do usztywniania płac, które są rezultatem w postępowaniach związków zawodowych, opierających się redukcjom płac. Gdyby płace realne ustaliłyby się na stopniu wyższym niż płace równowagi, zaś związki zawodowe opierałyby się skutecznie ich redukcji to powstanie bezrobocie związane z nadwyżką globalnej podaży nad popytem na pracę (czyli bezrobocie dobrowolne)
Ujęcie keynesowskie lub keynesistowskie = przyczyn na istnienie bezrobocia związanego z nadwyżką podaży siły roboczej nad popytem keynisiści (lub neokeynisiści) upatrują w niewystarczającym popycie na towary jaki kształtuje się w warunkach wolnorynkowej gospodarki. Sytuacja taka występuje wówczas, gdy suma zamierzonych inwestycji w gospodarce jest mniejsza od sumy oszczędności odpowiadających dochodowi przy pełnym zatrudnieniu. Gdy więc popyt na towary ustala się na poziomie niewystarczającym do zakupienia wytworzonej produkcji to producenci zmuszeni są obniżyć produkcję a w związku z tym również zatrudnienie do poziomu wyznaczonego przez efektywny popyt. W rezultacie pojawia się bezrobocie, które ma przymusowy i dość trwały charakter. Bezrobocie a działalność państwa
Można wyróżnić dwa rodzaje działalności państwa:
PASYWNA (zasiłki dla bezrobotnych, jednorazowe odszkodowania dla osób zwalnianych z pracy, dodatki związane z wcześniejszym przechodzeniem na emeryturę, okres wypowiedzenia)
AKTYWNA
aktywna polityka makroekonomiczna polega na wykorzystaniu instrumentów fiskalnych(podatki, wydatki budżetowe) i instrumentów pieniężnych (stopy procentowe i podaż pieniądza) w celu redukcji bezrobocia poprzez np. stymulowanie popytu na towary, obniżanie podatków i stóp procentowych, obniżanie obciążeń składkowych (ZUS) czy dostęp do chłonnych rynków zbytu
aktywna polityka mikroekonomiczna obejmuje zespół instrumentów mających na celu poprawę funkcjonowania rynku pracy oraz redukcję bezrobocia w określonych grupach siły roboczej. Wśród jej instrumentów znajdują się :
publiczne programy zatrudnienia polegające na tworzeniu przez państwo dodatkowych miejsc pracy w dziedzinach nie cieszących się zainteresowaniem sektora prywatnego
subsydiowanie zatrudnienia polegające na udzielaniu przez państwo bezzwrotnej pomocy finansowej przedsiębiorstwom które rezygnują z planowanej redukcji zatrudnienia lub tworzą nowe miejsca pracy (w Polsce miejsca pracy interwencyjnej)
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz