Przyczółki informacje podstawowe - wykład

Nasza ocena:

3
Pobrań: 672
Wyświetleń: 3913
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Przyczółki informacje podstawowe - wykład - strona 1 Przyczółki informacje podstawowe - wykład - strona 2 Przyczółki informacje podstawowe - wykład - strona 3

Fragment notatki:

Przyczółki
Stosuje się dwa zasadnicze rodzaje przyczółków
— pełnościenne (masywne) (rys. 524a),
- zatopione (rys. 5.246). Charakterystyczną cechą przyczółków zatopionych jest to, że ich konstrukcją w znacznej części zakrywa nasyp przenikając w dolnej części przez konstrukcję przyczółka. Zastosowania tego typu konstrukcji:
- obniża parcie gruntu na przyczółek, korzystnie zmniejszając zużycie materiału potrzebnego do wybudowania go,
- nie korzystnie ogranicza dostępną przestrzeń użytkową pod konstrukcją, gdyż powoduje wydłużenie obiektu, przy spełnieniu określonych wymagań dotyczą­cych światła poziomego obiektu.
W przyczółkach typu masywnego sytuacja jest odwrotna. Zastosowanie tego typu konstrukcji przyczółka pozwala na uzyskanie większego światła poziomego przy tej samej długości przęsła, ale równocześnie na wykonanie tego typu przyczół­ka potrzeba na ogół więcej materiału - większe są fundamenty, większe wymiary ma konstrukcja korpusu przyczółka. Większy też na ogół jest ich ogólny koszt. Nie świadczy to jednak, że ogólny koszt inwestycji z tego powodu musi być większy. Wzrost kosztu budowy przyczółka może bowiem rekompensować mniejszy koszt budowy krótszego przęsła skrajnego.
Zasadniczymi elementami przyczółka są (rys. 5.25):
- fundament,
- ściana przednia, w przyczółkach zatopionych przyjmująca formę rzędu słupów lub tarcz,
- ława podłożyskowa, która w przyczółkach zatopionych przyjmuje formę tzw. ocze-pu - belki zwieńczającej słupy,
- ciosy podłożyskowe,
- ścianka żwirowa,
- skrzydełka,
- płyta przejściowa.
Zadaniem fundamentu jest bezpieczne przeniesienie obciążeń na podłoże grun­towe. Konstrukcja fundamentu może być różna i zależy od nośności podłoża oraz od wielkości obciążenia (patrz opis fdara). Ściana przednia przyczółka pełni dwoja­kiego rodzaju funkcję - służy do przeniesienia obciążeń na fundament oraz utrzy­muje w stateczności nasyp. Utrzymaniu stateczności nasypu służą również skrzydeł­ka. W zależności od położenia skrzydełek w stosunku do osi trasy komunikacyjnej rozróżnia się skrzydełka równoległe, prostopadłe i ukośne (rys. 5.26). Skrzydełka mogą być zawieszone do korpusu przyczółka, stojące lub o konstrukcji mieszanej (rys. 5.99). Konstrukcja przyczółka zależy od jego wielkości, co ma bezpośredni związek m.in. z wysokością nasypu. Skrzydełka muszą być tak ukształtowane, by
były zagłębione minimum 1,0 m w nasyp.
Ława podłożyskowa zwieńcza korpus przyczółka. Na niej umieszczone są ło­żyska, które oparte są na tzw. ciosach podłożyskowych, obecnie żelbetowych kie­dyś kamiennych (stąd pochodzi nazwa tego elementu podpory). W przyczółkach zatopionych ława podłożyskowa przyjmuje formę belki zwieńczającej słupy podpo­ry i nosi nazwę oczepu. Nazwa ta przejęta została z podpór (jarzm) drewnianych. Zadaniem ławy podłożyskowej, poza wytworzeniem podparcia dla łożysk, jest prze­kazanie obciążenia na korpus przyczółka. Ława podłożyskowa powinna być zwień­czona gzymsem - tzw. kapinosem, któiy chroni korpus przyczółka przed ściekającą wodą, która może np. przedostać się przez nieszczelne urządzenie dylatacyjne. ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz