Przetworniki transformatorowe prądów i napięć - omówienie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 7
Wyświetleń: 483
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Przetworniki transformatorowe prądów i napięć  - omówienie - strona 1 Przetworniki transformatorowe prądów i napięć  - omówienie - strona 2 Przetworniki transformatorowe prądów i napięć  - omówienie - strona 3

Fragment notatki:

Sprawozdanie z ćwiczenia nr 10.
Przetworniki transformatorowe prądów i napięć zmiennych
Cel ćwiczenia
Celem ćwiczenia jest zapoznanie się z budową i zasadą działania transformatora, jego podstawowych układów pracy - w układzie przetwornika prąd - napięcie, oraz w układzie przekładnika prądowego i napięciowego.
Spis przyrządów
2x amperomierz I29 IVa-3705
I29 Iva-3703
I = 2,5A R = 20mΩ L = 105μH
I = 5A R = 60mΩ L = 27μH
transformator pomiarowy U1 = 250V I1 = 5A f = 50Hz
zaciski
przekładnia
m - n1 z1/z2 = 2
m - n2 z1/z2 = 5
m - n3 z1/z2 = 10
autotransformator I29 IVh961 Uwy = (0 ÷ 250)V
woltomierz EVL - 313 typ 641 zakres U = 1000V
komparator
transformator 220V / 6V / 18V / 24V
Schemat pomiarowy
Schemat do badania przekładnika prądowego
Wzorcowanie przetwornika prąd - napięcie
Tabele pomiarowe
Lp.
I1[A]
I2[A]
U[mV]
I0[mA]
δ1[%]
υ1[rad]
δ2[%]
υ2[rad]
1.
2,5
5
7,5
5,29
0,2116
0,0021
0,1058
0,0011
2.
2
4
5,7
3,94
0,1970
0,002
0,0985
0,001
3.
1,48
3
4,29
2,971
0,2007
0,002
0,099
0,001
4.
0,98
2
3,2
2,258
0,2304
0,0023
0,1129
0,0011
5.
0,5
1
2,12
1,462
0,2924
0,0029
0,1462
0,0015
Lp.
URw [mV]
Uwy [mV]
I0 [mA]
1.
52,9
7,5
5,29
2.
39,4
5,65
3,94


(…)


2,11
1,46
Wzory i obliczenia
Wnioski
Wartości prądu magnesującego I0 były bardzo małe błędy przetworzenia w układzie pomiarowym przekładnika prądowego są małe i wynoszą ok. 2*10-3 [mA]. Wraz ze wzrostem wartości prądu pierwotnego błąd modułu oraz błąd kątowy także rośnie. Przyczyną wzrostu błędu przetworzenia jest zmiana punktu pracy przekładnika na charakterystyce magnesowania rdzenia ferromagnetycznego , który to punkt znajduje się w obszarze dużych przenikalności magnetycznych. Im większa jest przenikalność rdzenia , tym mniejszy prąd Io wytwarza siłę elektromotoryczną która jest wprost proporcjonalna do prądu wtórnego. Obliczenia błędów ze wzorów :
przy pomiarach w tym układzie nie miały sensu , ponieważ oba amperomierze A1 i A2 wskazywały dokładnie prądy wynikające z przekładni przekładnika równej w naszych pomiarach 2. Błędy przekładnika prądowego zależą więc głównie od przenikalności magnetycznej rdzenia , impedancji obwodu dołączonego do uzwojenia wtórnego , od liczby zwojów , wymiarów i konstrukcji rdzenia. Pomiary w układzie przetwornika prąd - napięcie pozwoliły nam określić prąd magnesujący Io, natomiast charakterystyka transformatorowego przetwornika cechuje się liniowością…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz