Przeszkody małżeńskie - omówienie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 77
Wyświetleń: 924
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Przeszkody małżeńskie - omówienie  - strona 1 Przeszkody małżeńskie - omówienie  - strona 2 Przeszkody małżeńskie - omówienie  - strona 3

Fragment notatki:

PRZESZKODY MAŁŻEŃSKIE
(„I filar” ważności małżeństwa tak kanonicznego jak konkordatowego)
Pojęcie przeszkody małżeńskiej, czyli impedimentum zostało przez polskie prawo cywilne przejęte z prawa rzymskiego. W obecnej regulacji KRiO, co prawda pojęcie przeszkody się nie pojawia co nie znaczy, że nie ma w tym znaczeniu okoliczności uniezdalniających osobę do zawarcia małżeństwa. Różnica w pojęciu przeszkody w prawie polskim a w prawie kanonicznym sprowadza się do wspomnianej instytucji unieważnienia, wedle prawa polskiego, małżeństwa i instytucji stwierdzenia nieważności w prawie kanonicznym. A zatem przeszkoda małżeńska to będzie taka okoliczność, która wedle prawa polskiego może powodować unieważnienie małżeństwa a wedle prawa kanonicznego uniezdalnia osobę do zawarcia ważnego małżeństwa. Jest to tzw. lex in habitat.
O ile przeszkoda do zawarcia małżeństwa jest definiowana w prawie kanonicznym i oznacza okoliczności, które uniezdalniają osobę do ważnego zawarcia małżeństwa o tyle w prawie polskim nie ma definicji legalnej, nie ma pojęcia przeszkody w KRiO a można ją pojmować jako taką okoliczność, która daje podstawę do unieważnienia małżeństwa. Z zastrzeżeniem tych uwag co do różnych instytucji stwierdzenia nieważności w prawie kanonicznym i unieważnienia w prawie polskim.
Przed 1917 rokiem pojęcie przeszkody było rozumiane szeroko i szeroko rozumiana przeszkoda obejmowała formę prawną, wady w zgodzie oraz przeszkodę w znaczeniu wąskim tzn. okolicznością, która uniezdalnia osobę do ważnego zawarcia małżeństwa !!! Nie idzie tutaj i niegodziwe zawarcie małżeństwa tylko o jego nieważne zawarcie.
PRZESZKODA WIEKU (impedimentum etatis od łac etatis - wiek).
Najprostsza chyba przeszkoda powszechna. Sprowadza się do tego, że wedle kanonu 1083 kodeksu łacińskiego i jego odpowiednika 790 prawa wschodniego do tego, że nie może ważnie zawrzeć małżeństwa kobieta, która nie ukończyła 14-tego roku życia i mężczyzna, który nie ukończył 16-tego roku życia. Prawo kanoniczne ustala tak niską granicę (dla warunków europejskich), ponieważ jest to system prawa uniwersalnego i nie każdy w kulturze europejskiej współczesnej wyrastał a ponadto [zwracam państwa uwagę na to, że] Justynian zwany Wielkim ten, który dokonał wiekopomnego dzieła kodyfikacji prawa kanonicznego (niektórzy mówią rzymskokatolickiego) i którego kodyfikacja jest źródłem w krajach prawosławnych po dzień dzisiejszy, wiek do zawarcia małżeństwa na 12 lat dla kobiety i 14 dla mężczyzny. W rozwoju dyskusji nad tą przeszkodą w średniowieczu ustalono na wiek 14 i 16 lat.
Natomiast w §2 kanonu 1083 i 79 możliwe jest ustalenie wyższej granicy wieku, ale dla godziwego zawarcia małżeństwa. Granice tutaj ustala według prawa łacińskiego konferencja episkopatu, według prawa wschodniego zależy to od prawa partykularnego. Tam konwencji episkopatów nie ma tylko są inne instytucje kreujące prawa wewnętrzne poszczególnych kościołów.


(…)

…, że po nowelizacji KRiO w '98 roku, mianowicie art. 10 nie może zawrzeć małżeństwa osoba niemająca ukończonych lat 18-tu również w tej instytucji dostosowała się do prawa polskiego. A więc gdy idzie do warunki polskie to dla godziwości zawarcia małżeństwa wymagany jest wiek 18 lat. Co zatem następuje? Mianowicie to, że wedle prawa kanonicznego możliwe jest udzielenie dyspensy od tej przeszkody. Czyli można w okolicznościach poszczególnego przypadku zezwolić na małżeństwo przykładowo 11-latka. W Polsce Sąd Rodzinny i opiekuńczy może zezwolić na zawarcie małżeństwa kobiecie, która ukończyła 16 lat a nie ukończyła 18. Chodzi tutaj najczęściej o przypadki ciąży kobiety.
Od przeszkody wieku można udzielić dyspensy, można zwolnić wedle prawa kanonicznego jest to przeszkoda pochodzenia ludzkiego a nie boskiego…
… takie czy zapłodnienie in vivo a następnie ciąża kobiety może być. Ta przeszkoda niemocy płciowej, która musi mieć charakter albo względny albo absolutny. Względny tzn., że dotyczy niemożności współżycia z osobą płci przeciwnej, z jedną osobą, tą a nie inną, konkretną.
Absolutna dotyczy wszystkich osób płci przeciwnej. Musi mieć charakter uprzedni tzn. istnieć przed wyrażeniem zgody małżeńskiej niezależnie od faktu ujawnienia się tej przeszkody i musi mieć charakter trwały w takim znaczeniu, że nie można jej usunąć zwykłymi środkami. Za nadzwyczajny środek uznaje się ingerencję operacyjną a nawet poważny zabieg ambulatoryjny. Dot. np. braku drugorzędnych cech płciowych mężczyzny albo u kobiety, utratę w wyniku wypadku takiego czy innego etc. Przeszkoda ta pochodzi z prawa włoskiego i nie można od niej udzielić dyspensy. A więc osoby dotknięte taką przeszkodą nie mogą zawrzeć małżeństwa wedle prawa kanonicznego, co za tym postępuje małżeństwa konkordatowego. W tej sytuacji prawno-faktycznej absolutnie i pod żadnym pozorem nie można mylić ze ?sterylitas? tzn. z niepłodnością.
NIEPŁODNOŚĆ - niezdolność do zrodzenia potomstwa. Natomiast na pewno jest to zdolność do (?humano modo?) współżycia.
Niepłodność…
… zaistniałej bigamii. Ponieważ to są dwa odrębne systemy prawne chodzi zatem, wedle prawa kanonicznego, o małżeństwa wedle tego systemu a wedle prawa państwowego o małżeństwo zawarte wedle systemu prawa państwowego!. A więc nie można mówić o bigamii, jeżeli osoba A jest związana małżeństwem wedle prawa kanonicznego a następnie zawiera małżeństwo z inną osobą wedle prawa państwowego. Czyli mielibyśmy…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz