Przestrzenie liniowe - algebra

Nasza ocena:

3
Pobrań: 21
Wyświetleń: 1162
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Przestrzenie liniowe - algebra - strona 1 Przestrzenie liniowe - algebra - strona 2 Przestrzenie liniowe - algebra - strona 3

Fragment notatki:


Wykład 1 Przestrzenie liniowe W geometrii analitycznej w przestrzeni R 3 operowaliśmy wektorami. W zbiorze tych wektorów wprowadziliśmy dwa działania: ( x, y, z ) + ( x 1 , y 1 , z 1) = ( x  +  x 1 , y  +  y 1 , z  +  z 1) , k ( x, y, z ) = ( kx, ky, kz ) gdzie  k  jest dowolnym elementem ciała liczb rzeczywistych. Zauważyliśmy również, że działania te mają następujące własności: 1. (R 3 ,  +) jest grupą abelową, 2.  ∀u, v ∈  R 3 , ∀k ∈  R  k ( u  +  v ) =  ku  +  kv , 3.  ∀u ∈  R 3 , ∀k, l ∈  R ( k  +  l ) u  =  ku  +  lv , 4.  ∀u ∈  R 3 , ∀k, l ∈  R  k ( lu ) = ( kl ) u , 5.  ∀u ∈  R 3 1 u  =  u . Możemy teraz uogólnić powyższą konstrukcję. Wprowadźmy w zbiorze R n  = { ( x 1 , x 2 , . . . , xn );  xi ∈  R }  dwa działania: ( x 1 , x 2 , . . . , xn ) + ( y 1 , y 2 , . . . , yn ) = ( x 1 +  y 1 , x 2 +  y 2 , . . . , xn  +  yn ) , k ( x 1 , x 2 , . . . , xn ) = ( kx 1 , kx 2 , . . . , kxn ) gdzie  k  jest dowolnym elementem ciała R. Można sprawdzić, że podobnie jak poprzednio spełnione są własności: 1. (R n,  +) jest grupą abelową, 2.  ∀u, v ∈  R n, ∀k ∈  R  k ( u  +  v ) =  ku  +  kv , 3.  ∀u ∈  R n, ∀k, l ∈  R ( k  +  l ) u  =  ku  +  lv , 4.  ∀u ∈  R n, ∀k, l ∈  R  k ( lu ) = ( kl ) u , 5.  ∀u ∈  R n 1 u  =  u . Zauważmy, że działanie liczby rzeczywistej  k  na ciąg ( x 1 , x 2 , . . . , xn ) nie jest działaniem w sensie podanym na wykładzie w pierwszym semestrze, bo nie działa się tu wewnątrz pewnego zbioru, a działa się liczbami rzeczywistymi na elementy ze zbioru R n . Takie działanie będziemy nazywać  działaniem zewnętrznym . Dokładniej działaniem zewnętrznym zbioru  K  na zbiór  V nazywamy przyporządkowanie każdej parze ( k, v )  ∈ K × V  elementu zbioru V  , czyli działaniem zewnętrznym jest następująca funcja: ϕ  :  K × V → V zamiast pisać  ϕ ( k, v ) będziemy zwykle używać zapisu  kv  pamiętając, że  k jest elementem zbioru  K ,  v  jest elementem zbioru  V  , a wynik  kv  jest znów elementem zbioru  V  . 1 Sytuację z powyższego przykładu można uogólnić. Niech  V  będzie zbiorem, w którym jest wprowadzone działanie binarne + i niech  K  będzie ciałem. Wtedy V  nazywać będziemy  przestrzenią liniową  (lub  wektorową ) nad ciałem K  gdy w zbiorze  V  wprowadzone jest działanie zewnętrzne ( k, v )  → kv  i spełnione są warunki: 1. ( V,  +) jest grupą abelową, 2.  ∀u, v ∈ V, ∀k ∈ K k ( u  +  v ) =  ku 

(…)

…, że w mnożeniu tym skalary zapisujemy z lewej strony, a wektory z prawej, np. napis αa oznacza, że α jest
skalarem, a a jest wektorem. Element neutralny dodawania oznaczać będziemy przez 0 i nazywać będziemy go wektorem zerowym.
Poznaliśmy już na początku wykładu przykłady przestrzeni liniowych, są
to przestrzenie Rn nad ciałem R. Ogólniej jeśli K jest dowolnym ciałem
to K n jest przestrzenią liniową nad ciałem K, gdzie działania określone są
następująco:
(x1 , x2 , . . . , xn ) + (y1 , y2 , . . . , yn ) = (x1 + y1 , x2 + y2 , . . . , xn + yn ),
k(x1 , x2 , . . . , xn ) = (kx1 , kx2 , . . . , kxn )
A oto inne przykłady:
1. Zbiór liczb rzeczywistych R jest przestrzenią liniową nad ciałem liczb wymiernych Q (działanie zewnętrzne jest zwykłym działaniem mnożenia liczby
wymiernej przez rzeczywistą).
2…
… wektorową nad
ciałem liczb rzeczywistych.
3. Niech K będzie dowolnym ciałem i niech K[x] oznacza zbiór wielomianów
o współczynnikach z ciała K. Wtedy K[x] jest jest przestrzenią liniową nad
ciałem K, gdzie działaniami są zwykłe działania dodawania wielomianów i
mnożenia wielomianu przez liczbę.
2
4. Niech C oznacza zbiór funkcji ciągłych o dziedzinie w zbiorze R wtedy
C jest przestrzenią liniową nad ciałem…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz