przestrzeganie i stosowanie prawa - omówienie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 238
Wyświetleń: 1099
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
przestrzeganie i stosowanie prawa - omówienie  - strona 1

Fragment notatki:

Rozdział XI
Przestrzeganie i stosowanie prawa
Pojęcie przestrzegania i stosowania prawa
Przestrzeganie prawa jest zachowaniem adresata normy prawnej zgodnym z treścią dyspozycji tej normy w warunkach określonych w hipotezie.
Stosowanie prawa - jest sformalizowanym działaniem kompetentnych organów władzy publicznej polegającym na podejmowaniu i realizowaniu decyzji władczych indywidualnych i konkretnych. Podstawą tych decyzji są wynikające z przepisów kompetencje danych organów(np. zapłacenie mandatu, wypłacenie odszkodowania po wyroku sądu) Nieprzestrzeganie prawa może polegać na
Zachowaniu CONTRA LEGEM - polegającym na działaniu lub zachowaniu niezgodnym z treścią dyspozycji normy bezwzględnie wiążącej w warunkach określonych jej hipotezą.
Obywatelskie nieposłuszeństwo - różni się d zachowań Contra Legem tym, że sprawca nie ukrywa zachowań niezgodnych z prawem, ale wręcz je manifestuje. Sprawca nie unika kary, ale się na nią godzi w celu manifestacji sprzeciwu wobec działania władz publicznych
Zachowaniu PRAETER LEGEM - co stanowi najczęściej przypadki zwane:
Nadużycie prawa - polega najczęściej na działaniu zgodnie z literalnym brzmieniem przepisu, ale jednocześnie sprzecznym z zasadami współżycia społecznego lub tzw. Społeczno-gospodarczego przeznaczenia rzeczy.
Omijanie prawa - polega na osiągnięciu celu zabronionego przez jedną normę w taki sposób, że adresat, podejmuje zachowanie, które pozornie stanowi zastosowania innej normy, a nie normy obchodzącej. Ideologie stosowania prawa
Stosowanie Prawa przez organy władzy publicznej odbywa się na dwa sposoby, według:
Ideologii decyzji związanej - decyzje zapadające w procesie stosowania prawa powinny być całkowicie zdeterminowane treścią norm prawnych
Ideologii decyzji swobodnych - wyraża się w przekonaniu, że wartościami naczelnymi w procesie stosowania prawa powinny być: celowość, skuteczność, sprawiedliwość.
Proces stosowania prawa i jego etapy
Proces decyzyjny(Stanowienie prawa):
Wstępne ustalenie prawdopodobieństwa wystąpienia faktumającego znaczenie prawne, z którym obowiązujące normy wiążą określone skutki prawne.
Policja prowadzi dochodzenie
Prokurator przygotowywuje oskarżenie i wszczyna postępowanie przed sądem
Wniesienie pozwu do sądu Udowodnienie zaistnienia faktu
Rozstrzygnięcie co do ciężaru dowodu(winę dowodzi oskarżenie)
Rodzaje dowodów
Dokumenty publiczne
Dokumenty prywatne
Zeznania świadków
Opinie biegłych
Oględziny miejsca zdarzenia lub przedmiotu
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz