Przestępczność i normy - wykład.

Nasza ocena:

5
Pobrań: 14
Wyświetleń: 791
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Przestępczność i normy - wykład. - strona 1 Przestępczność i normy - wykład. - strona 2 Przestępczność i normy - wykład. - strona 3

Fragment notatki:

Przestępczość Przestępczość - ogromna dziedzina wiedzy; generalnie wiąże się z prawem. Prawo jest systemem norm. Normą nazywamy wypowiedź sformułowaną w danym języku narzucająca pewne obowiązki w pewnych okolicznościach. Normy dzielimy na: normy moralne - mówią co jest dobre, a co złe; w kręgu cywilizacji łacińskiej jest o dekalog normy obyczajowe - dla swojego obowiązywania nie mają innego wytłumaczenia jak tylko „tak się robi” lub „tak się nie robi”; w strukturze wytworzyło je doświadczenie pokoleń. Ogromną rolę odgrywa tutaj tradycja. normy prawne - sterowane przez państwo; w interesie tych norm państwo może stosować zinstytucjonalizowany przymus, tzw. sankcja skupiona; różni się od sankcji rozsianej, którą dysponują normy moralne i obyczajowe (wyrzuty sumienia, doświadczenie). Twórcą norm prawnych jest państwo. Różnią się one rodzajem sankcji - wyrzuty sumienia - normy moralne - ośmieszenie - normy obyczajowe nie wiemy jak się zachować - wymierzone przez państwo - normy prawne Ustawodawca stara się, aby normy prawne były zgodne z normami moralnymi i obyczajowymi. Załamanie związku między normą prawną, a moralną skutkuje deprecjacją jednej i drugiej normy. Jeżeli norma prawna odbiega od regulacji moralnej, to rodzi się współczucie dla sprawcy. Jeżeli prawo zbyt brutalnie wkracza w sferę moralną, to może pojawić się zjawisko upaństwowienia moralności - ludzie czują się zwolnieni z realizacji pewnych zachowań, jeśli te nie są regulowane przez prawo.
Prawo buduje sprawiedliwość - stan niezłomnej woli oddawania każdemu tego, co mu się należy. Prawo jest po to aby zaistniała sprawiedliwość. Podstawą porządku społecznego jest umowa. Stała się ona też podstawą porządku normatywnego, prowadząc do konsekwencji w postaci zasad postępowania karnego. Podejście do prawa jako zagwarantowanych przez państwo umów wydzieliło nowoczesny porządek prawny, którego źródłem w naszej cywilizacji jest starożytny Rzym. Prawo rzymskie rozdziela rzeczywistość prawną na modele: model starszy - źródłem prawa jest rola panującego, struktura promuje cechy obywatelskie tj. posłuszeństwo, podporządkowanie, łatwa zmiana orientacji w sferze wartości wraz ze zmianą sytuacji społecznej, skrupulatność model młodszy - źródłem prawa jest wola stron zaangażowanych w umowę, władza jako mediator zmusza do wykonania umowy, wpływa na rozwój prawa tj. gdy ktoś nie chciał się wywiązać z umowy wkraczało państwo. Prawa naturalne to takie prawa, które wynikają z samych właściwości natury ludzkiej np. umiejętności dokonywania wyborów wyróżniamy:
prawo do życia


(…)

… bezprawność :
obrona konieczna - siłą odpiera się zamach na swoje dobro lub dobro publiczne; atak musi być bezpośredni i rzeczywisty; środki ataku i obrony powinny być proporcjonalne do siebie
stan wyższej konieczności - sytuacja, kiedy ratując jedno dobro poświęcamy dobro drugie; dobro poświęcane i ratowane muszą być w pewnej proporcji np. koc który używam do gaszenia pożaru
zgoda pokrzywdzonego - „chcącemu…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz