Przenikanie ciepła-opracowanie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 35
Wyświetleń: 525
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Przenikanie ciepła-opracowanie - strona 1 Przenikanie ciepła-opracowanie - strona 2 Przenikanie ciepła-opracowanie - strona 3

Fragment notatki:

Przenikanie ciepła
W budynkach mieszkalnych i w budynkach użyteczności publicznej bardzo istotną rolę odgrywa konstrukcja przegród zewnętrznych. Struktura tych przegród i rodzaj zastosowanych w nich materiałów wpływają zasadniczo na rodzaj procesów, jakie zachodzą na styku dwóch różnych ośrodków, które te przegrody od siebie oddzielają.
Nieznajomość wymienionych tu procesów może spowodować, że w pomieszczeniach powstaną warunki gorsze dla użytkownika od występujących w danym momencie na zewnątrz.
Konstrukcja przegród zewnętrznych w budynkach, niezależnie od wymagań statycznych, powinna zapewnić również:
• ochronę przed przenikaniem ciepła na zewnątrz pomieszczeń,
• ochronę przed hałasem,
• ochronę przed zawilgoceniem wnętrza.
Sposoby przepływu ciepła
Przepływ ciepła z ciała o temperaturze wyższej do ciała chłodniejszego może odbywać się w następujący sposób:
• przez przewodzenie: przepływ ciepła następuje w wyniku przekazywania energii nagrzanych cząsteczek ciała cząsteczkom sąsiednim; • przez konwekcję, czyli unoszenie: następuje unoszenie się ciepła z po wierzchni nagrzanego ciała do powierzchni ciała nienagrzanego przy współdziałaniu ośrodka, w którym ciała te się znajdują; ruch ciepła na stępuje tu z dołu do góry, cząsteczki ośrodka po ogrzaniu unoszą się i oddają ciepło do ciała zimniejszego;
• przez promieniowanie: na powierzchni ogrzanego ciała powstają fale elektromagnetyczne, które rozchodząc się w ośrodku docierają do ciał zimniejszych, przekształcają się ponownie w energię cieplną i ogrzewają te ciała.
Izolacyjność termiczna przegród
Pod nazwą tą należy rozumieć zdolność przegrody do ochrony pomieszczeń przed przenikaniem ciepła na zewnątrz. Ponieważ zwykle mamy tu do czynienia z przewodzeniem ciepła — wprowadza się współczynnik przewodzenia ciepła  [W/(mK)]. Zgodnie z obowiązującą normą o ochronie cieplnej budynków, współczynnik ten określa się, jako stosunek gęstości ustalonego strumienia cieplnego przewodzonego przez warstwę materiału — do spadku temperatury na określonej grubości tej warstwy. Niskie wartości współczynnika oznaczają bardzo dobre właściwości izolacyjne materiału (np styropian ma  = 0,045 W/(mK), wełna mineralna  = 0,050 W/(mK)), natomiast wysokie wartości tego współczynnika oznaczają dobrą, lub bardzo dobrą przewodność cieplną materiału (np. żelbet ma  = 1,70 W/(mK), stal  = 57 W/(mK)). Opór cieplny warstwy jednorodnej
R = d / 
d - Grubość warstwy materiału
 - obl. wsp. przenikania ciepła
Opory przejmowania ciepła ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz