Przemoc strukturalna - omówienie

Nasza ocena:

5
Pobrań: 63
Wyświetleń: 1785
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Przemoc strukturalna - omówienie - strona 1 Przemoc strukturalna - omówienie - strona 2 Przemoc strukturalna - omówienie - strona 3

Fragment notatki:


PRZEMOC STRUKTURALNA Przemoc strukturalna Zastosowanie destrukcyjnej siły w celu wprowadzenia (narzucenia) lub podtrzymania preferowanych przed daną siłę społeczną rozwiązań ustrojowych, sprzecznych z interesem grup podporządkowanych stosunków dominacji i eksploatacji lub tym bardziej w celu eliminacji określonych grup i wspólnot, co zakłada złamanie oporu, a nawet rozmaite formy eksterminacji oponentów, ofiar. Siła jako gwarancja stłumienia lub złamania oporu. Pokonywanie oporu przez natychmiastowe lub stopniowe zniszczenie. Tak pojęta przemoc strukturalna stanowi zespolenie cech przemocy ideologicznej i instrumentalnej, służy bowiem jednocześnie narzuceniu pewnego systemu wartości i modelu stosunków społecznych oraz obsłudze partykularnego interesu grupy, która taki porządek usiłuje narzucić siłą. Przemoc i terror jako “nadprzymus” Brutalne, skrajnie destrukcyjne zastosowanie siły jako ekstremalna forma wymuszania posłuchu, nieskrępowana (jak przymus) nastawieniem na dozowanie siły, lecz przeniknięta gotowością do podporządkowania innych swojej woli za wszelką cenę - co w praktyce oznacza dążenie do przerzucania kosztów własnej arbitralności na innych, na ogół. Skala destrukcji w przemocy strukturalnej Jednakże przemoc może służyć nie tylko jako drastyczna, brutalna metoda wymuszania posłuchu (a więc jako wspomniany “nadprzymus”). Tym bardziej, że wymuszanie posłuchu zwykle nie jest celem samym w sobie, lecz może być formą obsługi stosunków ucisku i wyzysku. Stopnie zastosowania syst emowej, strukturalnej przemocy - w ujęciu Witolda Nieciuńskiego. Kryterium: rodzaj, charakter używanych środków i narzędzi oraz nasilenie metod siłowych i ich zasięgu (jak wielkie grupy ludno­ści są nimi objęte) l) względnie “łagodne" środki wymuszania posłuchu przez bezpośrednie stosowanie przemocy; 2) brutalne sto­sowanie siły na większą i masową skalę; 3) masowe morderstwa ludzi uznanych za wrogów lub po­tencjalnych wrogów systemu; zbrodnie wojenne, planowe i metodyczne ludobójstwo. ,,Łagodne” środki wymuszania posłuchu : posługiwanie się środkami prawa wyjątkowego, na nad­zwyczajnych upoważnieniach władzy, jakie są nie do pomyślenia w państwach demokratycznych. Łamanie podsta­wowych praw i wolności obywatelskich: wolności słowa, przekonań i zgromadzeń oraz równości wobec prawa. Wymuszanie posłu­szeństwa ma na celu oprócz złamania wszelkiej myśli o oporze i podporządkowania zachowań ludzkich władzy - wykorzystanie za pomocą środków przymusu siły roboczej (o statusie niewolniczym).

(…)

…, represji Ekonomiczna degradacja ofiar, a nawet wyzysk, praca niewolnicza, stwarzająca zagrożenie dla ich egzystencji Wyjęcie spod prawa lub ideologicznie założona i prawnie usankcjonowana kryminalizacja całych grup i kategorii społecznych, których istnienie uznane jest za zagrożenie dla systemu, narodu, rasy, państwa, a przynależność do których sama w sobie staje się przestępstwem 2

... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz