Przymusowy charakter org. państwowej jedna z cech przymiotnych państwa- opracowanie

Nasza ocena:

5
Pobrań: 182
Wyświetleń: 777
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Przymusowy charakter org. państwowej jedna z cech przymiotnych państwa- opracowanie - strona 1 Przymusowy charakter org. państwowej jedna z cech przymiotnych państwa- opracowanie - strona 2

Fragment notatki:

8. Przymusowy charakter org. państwowej jedna z cech przymiotnych państwa
immanentna cecha państwa jako org. politycznej społeczeństwa
potrzebna aby władza publiczna mogła spełniać przypisane jej zadania
powoduje iż państwo może wymusić na obywatelu przewidziane prawem zachowania i pozwala na zachowanie ładu społecznego
Przymus- wymuszenie posłuchu jednostek ludzkich i grup społecznych wobec zachowań władzy publicznej ustrój rodowy - ludzie posłuszni na zasadzie szacunku względem naczelnika rodu
państwo - wymuszenie posłuszeństwa wymaga stosowania przymusu przez władze publiczną. Od stosowania przymusu zależy autorytet władzy publicznej. Za pomocą przymusu odbywa się łagodzenie konfliktów społecznych, utrzymanie posłuszeństwa wśród ludzi i przestrzegania reguł wspołżycia.
Państwa autorytarne i totalitarne- nasilenie przymusu, brutalne środki - śr. przymusu względem zbiorowości ludzkiej - tłumienie manifestacji, względem jednostek - zatrzyamnia i przesłuchania
Państwo demokratyczne - środki przemocy stosowane w ramach legalizmu prawnego i liczenia się z ideami humanitaryzmu. Przymus państwa przejawia się w stanowieniu i stosowniu zespołu środków oddziaływania, mających na celu zapewnienie realizacji prawa, np. poprzez pozbawienie wolności życia, prawa wykonywania zawou, pozbawienia pewnych praw, nałożenia grzywny, zmuszenie na drodze sądowej do spełnienia okreslonych obowiązków, unieważnienia aktów prawnych.
Podstawowe środki przymusu:
przemoc - łaczy się ze środkami fizycznymi, które uniemożliwiają albo przełamuja opór czlowieka - niedopuszcza się do powstania albo wykonia jego decyzji woli. groźba - forma oddzialywania poprzez wzbudzenie obawy przed jakimś postepowaniem, ocenianym negatywnie. Groźbę przedstawiają przepisy prawne. Rodzaje przymusu:
fizyczny - stosowanie siły fizycznej wobec ludzi, zmonopolizowany przez państwo, niemogą pełnić go jednostki albo związki obywateli. Stosowany jest jako kara, środek zabezpieczający (areszt), w przypadkach zagrożenia bezpieczeństwa.
ekonomiczny - pozbawnie przez państwo jednostki albo innych podmiotów możliwości określonych zachowań np.swobodengo przekazu/wywozu pieniędzy za granicę
psychologiczny - np. cenzura-minopol na rozprzestrzenianie informacji. państwo powołuje spełcjalne ograny stałe i jawnie działające- sądy, policja, prokuratura, administracja publiczna. Mają one prawo pozbawienia majatku, wolności osobistej, nawet życia. przymus państwa ma na celu zapewnienie bezpieczeństwa i przestrzegania norm, objęci są nim wszyscy mieszkańcy państwa
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz