Przemieszczenia i odkształcenia- opracowanie

Nasza ocena:

5
Pobrań: 553
Wyświetleń: 2828
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Przemieszczenia i odkształcenia- opracowanie - strona 1 Przemieszczenia i odkształcenia- opracowanie - strona 2

Fragment notatki:

Przemieszczenia i odkształcenia
Przemieszczenie – zmiana położenia względem przyjętego układu odniesienia w określonym
interwale czasu (względne, bezwzględne) – to wektor (poziome, pionowe). Przemieszczenie:
translacja, rotacja
Przemieszczenia:
- jeżeli zmiany położenia każdego z objętych pomiarem punktów zostaną zarejestrowane
względem ustalonego obiektu odniesienia, to takim wielkościom nadaje się nazwę
przemieszczeń bezwzględnych
- w przypadku rezygnacji z wyżej podanych warunków uzyskamy charakterystykę tylko
wzajemnych zmian położenia punktów, powiązanych bezpośrednio lub pośrednio
mierzonymi elementami, stąd tego rodzaju wielkości noszą nazwę przemieszczeń
względnych
Przemieszczenia bezwzględne informują nie tylko o przesunięciu całego obiektu jako
bryły sztywnej względem układu odniesienia, ale również o wzajemnych zmianach
położenia punktów, czyli o deformacjach badanego obiektu. Natomiast przemieszczenia
względne opisują tylko stan deformacji obiektu.
Przemieszczenia:
- POZORNE – składowe przemieszczeń punktów obarczone czynnikiem tylko
systematycznym ( nie wiemy nigdy czy punkty przyjęte za stałe do obserwacji sieci,
zachowały swe pierwotne położenie, zatem uzyskane składowe przemieszczeń punktów z
wstępnego procesu wyrównania, należy zawsze traktować jako przemieszczenia pozorne)
- FAKTYCZNE – na podstawie wyrównania wtórnego aktualnego pomiaru, przy przyjęciu
elementów orientacji sieci w oparciu o zidentyfikowane punkty stałe możemy uzyskać
przemieszczenia faktyczne
Powtórny proces wyrównania może być zastąpiony transformacją izometryczną, która
zawiera w sobie tylko translację i obrót. W przypadku tym, chcąc obliczyć przemieszczenia
faktyczne punktów, należy od pozornych przemieszczeń tych punktów odjąć przemieszczenia
z tytułu translacji i obrotu.
Odkształcenie– wzajemna zmiana położenia punktów obiektu w określonym interwale czasu
– tensor. Odkształcenie: liniowe, postaciowe.
Odkształcenie –wzajemna zmiana położenia punktów obiektu w określonym interwale czasu
Odkształcenie LINIOWE
Odkształcenie POSTACIOWE
Odkształcenie pewnej powierzchni jest to zmiana położenia względem siebie punktów
na niej rozmieszczonych.
Odkształcenie to opisywane jest przez dwie miary:
- Miara odkształcenia liniowego- granica zmiany długości odcinka do jego pierwotnej
długości
- Miara odkształcenia postaciowego – zmiana wartości kąta pomiędzy dwoma odcinkami
spowodowana przez odkształcenie
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz