Przekopy i pochylnie

Nasza ocena:

5
Pobrań: 49
Wyświetleń: 749
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Przekopy i pochylnie - strona 1 Przekopy i pochylnie - strona 2 Przekopy i pochylnie - strona 3

Fragment notatki:

Przekopy i pochylnie
Przekopy i pochylnie są elementami wlotu lub wylotu tunelu i muszą być ukształ­towane przede wszystkim w układzie podłużnym jako odcinek szlaku komunikacyjne­go. Są wiec one budowane jak każde inne wykopy ze skarpami nachylonymi zgodnie z zaleceniami robót ziemnych (rys. 3.32) albo zgodnie z zasadami budowy murówr opo­rowych (rys. 3.33). Nietypowymi mogą się okazać jedynie odcinki przekopów sprzę­żonych z portalami, szczególnie w przypadku pochylni prowadzących do tuneli podwod­nych. Bardzo często są one posadowione poniżej poziomu wód gruntowych i wymaga­ją specjalnych rozwiązań konstrukcyjnych w postaci wodoszczelnej wanny zabezpieczo­nej przed wyporem wody. Zabezpieczenie wanny przed wyporem jest bardzo złożonym zadaniem technicznym i musi być zastosowa­ne wówczas, gdy jej ciężar jest mniejszy niż działający na jej dno wypór wody (rys. 3.34). Im większe problemy związane z wykonaniem wanny, tym większe prawdopodobieństwo zastąpienia jej wydłużeniem tunelu podwod­nego.
Głębokość przekopu lub pochylni wyznacza się na podstawie kosztów budowy i eks­ploatacji jednego metra bieżącego tunelu z jednym metrem tych obiektów (rys. 335). Praktycznie koszty tunelu są stałe, niezależnie od głębokości jego posadowienia, a ko­szty przekopu lub pochylni rosną w miarę ich zagłębienia. Budowę tunelu zaczynamy.
Głębokość przekopu lub pochylni wyznacza się na podstawie kosztów budowy i eks­ploatacji jednego metra bieżącego tunelu z jednym metrem tych obiektów (rys. 335). Praktycznie koszty tunelu są stałe, niezależnie od głębokości jego posadowienia, a ko­szty przekopu lub pochylni rosną w miarę ich zagłębienia. Budowę tunelu zaczynamy
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz