Przedstawicielstwo-opracowanie - Przedstawicielstwo ustawowe

Nasza ocena:

3
Pobrań: 70
Wyświetleń: 630
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Przedstawicielstwo-opracowanie - Przedstawicielstwo ustawowe - strona 1 Przedstawicielstwo-opracowanie - Przedstawicielstwo ustawowe - strona 2 Przedstawicielstwo-opracowanie - Przedstawicielstwo ustawowe - strona 3

Fragment notatki:

PRZEDSTAWICIELSTWO.
I.Przedstawicielstwo ustawowe.
Upoważnienie do działania w charakterze przedstawiciela ustawowego powiązane jest zwykle z określonym stosunkiem rodzinnym lub opiekuńczym.
Podlega więc prawu właściwemu dla tego stosunku.
Upoważnienie rodziców do reprezentowania dziecka pozostającego pod ich władzą rodzicielską - oceniać należy wg prawa wskazanego przez normę z art.19.1. (statut stosunków między rodzicami a dziećmi).
Przysposabiający - art.22.1 (statut przysposobienia).
Opiekun - art.23.1
Upoważnienie małżonka do reprezentowania drugiego podlega statutowi stosunków osobistych i majątkowych między małżonkami art.17.
II. Pełnomocnictwo.
W ustawie z 1965 brak jest przepisu wskazującego prawo właściwe dla pełnomocnictwa.
W doktrynie zwraca się uwagę na to, że stosunki towarzyszące pełnomocnictwu przedstawiają obraz trójkąta.
Mamy do czynienia z następującymi stosunkami:
pomiędzy pełnomocnikiem a reprezentowanym ( stosunek podstawowy lub wewnętrzny pełnomocnictwa).
Pomiędzy pełnomocnikiem a osobą trzecią ( stosunek zewnętrzny pełnomocnictwa)
Pomiędzy reprezentowanym a osobą trzecią powstający w wyniku działania pełnomocnika w imieniu i ze skutkami dla reprezentowanego (stosunkami wynikającymi z czynności wykonawczej, nazywanej czynnością główną).
Pełnomocnictwo podlega prawu wybranemu przez mocodawcę.
W braku wyboru prawa pełnomocnictwa podlega prawu miejsca działania pełnomocnika.
Miejscem działania pełnomocnika jest miejsce, w którym pełnomocnik rzeczywiście wypełnił swoją misję (złożył lub przyjął oświadczenie woli).
Gdy określona osoba trudni się zawodowo działalnością w charakterze pełnomocnika i ma stałą siedzibę.
W takim przypadku miejsce stałej siedziby wyznacza statut pełnomocnictwa
Pełnomocnictwo podlegać będzie prawu obowiązującemu w siedzibie pełnomocnika.
Wyjątek obejmujący pełnomocnictwo do dokonania czynności prawnej rozporządzającej dotyczącej nieruchomości, podlegającej prawu miejsca jej położenia.
Pełnomocnictwo do dokonania takiej czynności prawnej należy oceniać również wg prawa miejsca położenia nieruchomości.
Statutowi pełnomocnictwa podlega w szczególności:
Ocena jednostronnej czynności prawnej, mocą której mocodawca udzielił pełnomocnictwa
Umocowanie przysługujące pełnomocnikowi ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz