Przedsiębiorczość - innowacyjność

Nasza ocena:

3
Pobrań: 84
Wyświetleń: 567
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Przedsiębiorczość - innowacyjność - strona 1 Przedsiębiorczość - innowacyjność - strona 2 Przedsiębiorczość - innowacyjność - strona 3

Fragment notatki:

WYKŁAD 4 Innowacyjność przedsiębiorstw wg badań GUS
Skala działalności przedsiębiorstw innowacyjnych zróżnicowana jest regionalnie
Najwięcej przed. innow. jest w Małopolsce i na Śląsku (małe przed.)
Najmniej : lubuskie, podkarpackie, lubelskie, warm- maz.
Istnieje zbieżność przed. innow. a instytucjami wsparcia MSP (inkubatory, parki tech.)
Źródła finansowania nakładów innowacyjnych w 2004
Głównie środki własne przed. (Mazowieckie - 87, Małopolskie - 80)
Kredyty bankowe Środki publiczne (ok. 3% małe przed, ok. 5% średnie - głównie z UE)
Innowacje
Produktowe (materialne)
Małopol. (małe - 15, średnie - 29)
Podkarp. (małe - 15, średnie - 25)
Procesowe ( coraz wiecej przed. stosuje ta innow. - obniża koszty ale zwiększa bezrobocie)
Małopol. (małe - 20, średnie - 36)
Podkarp. (małe - 7, średnie - 33)
Nakłady na innow. zwracającą się co najmniej 2krotnie 2,5 mln zł / przed.
Największe przychody ze sprzedaży -kuj-pomor, lubuskie
Metody pomiarów efektów działalności innowacyjnej Głównym składnikiem służącym do oceny efektów działalności innow. jest tzw.
Wskaźnik odnowienia produkcji wyrobów - ozn. udział wyrobów innowacyjnych, tzn. wyrobów nowych i istotnie ulepszonych (zmodernizowanych) w wartości produkcji sprzedanej wyrobów ogółem
Wskaźnik intensywności innowacji - ozn. relację nakładów na działalność innow. do wartośći sprzedaży. Cele działalności innow. uznane przez przed. za najważniejsze
Zwiększenie i utrzymanie udziału w rynku
Poprawa jakości wyrobu
Tworzenie nowych rynków
Obniżenie kosztów produkcji
Zmniejszenie szkodliwości dla środowiska
Bariery wprowadzania innowacji
Czynniki ekonomiczne (brak środków, brak zew. źródeł finansowania - ok 60% firm w PL)
Czynniki rynkowe (niepewny popyt, opanowanie rynku przez największe przeds.)
Bariery związane z wiedzą (brak info. o technologiach - ok 12 %)
Źródła info. w procesie innowacyjnym:
Dominują źródła wew. i otoczenie biznesowe
Najwiecej info. od pracowników firmy, bezpośredni konkurenci, odbiorcy i dostawcy
Najmniej info od instytucji badawczych - organizacji branżowych Własny dział badawczo-rozwojowy ma małe znaczenie
Jedynie 8% badanych firm miało opracowaną strategię firmy z czego 40% miało ją opracowaną na 2 lata.


(…)

… badawczych - organizacji branżowych Własny dział badawczo-rozwojowy ma małe znaczenie
Jedynie 8% badanych firm miało opracowaną strategię firmy z czego 40% miało ją opracowaną na 2 lata.
Badania wykazały stałą współpracę między przed. tylko 38%, z MSP 36,7%, z inkubatorami przed. 3,6%, z parkami przemysłowymi b.d.
Zarz. Innowacyjne stanowi zinstytucjonalizowany mechanizm tworzenia, rozwijania i promowania…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz