Zarządzanie innowacjami - omówienie zagadnienia

Nasza ocena:

3
Pobrań: 182
Wyświetleń: 749
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Zarządzanie innowacjami - omówienie zagadnienia - strona 1 Zarządzanie innowacjami - omówienie zagadnienia - strona 2 Zarządzanie innowacjami - omówienie zagadnienia - strona 3

Fragment notatki:

Struktura zarządzania innowacjami:
P- strategia innowacyjna przedsiębiorstwa
Z- zasady systemu zarzadznia przedsiębiorstwem
PR- procesy realizacji i wspomagania zarzadznia innowacjami
PPP- procedury, plany, progamy działan innowacyjnych
IM- instrukcja metodyczna i wytyczne postepowania
IS- instrukcje stanowiskowe
FZ- formularz do zapisu
Standardy zarządzania innowacjami
- powinien być zbudowany według koncepcji PDCA ( planuj- wdrażaj- sprawdzaj- działaj)
- powinien być ukierunkowany na kluczowe procesy wpływające na aktywność innowacyjna
w organizacji
- powinien posiadać budowę hierarchiczna:
* poziom 1 - podstawowy prosty dla organizacji wstępujący na droge rozwoju
innowacyjnego głównie małych przedsiębiorstw
* poziom 2 – średni, dla przedsiębiorstw mających już pewne doświadczenie w działalności
innowacyjnej
* poziom 3 – doskonały, wymagania trudne do spełnienia lecz skuteczne, intensyfikujące
działalność innowacji
Zarządzanie innowacjami – to proces poszukiwania efektownych zachowań rutynowych, co
oznacza proces wykorzystania wiedzy w celu przekształcenia jej w efektywne zachowanie
rutynowe zapewniające umiejętność działania w sytuacji niepewności i zmian zawsze
charakteryzujących proces innowacyjny.
Składniki zawarte w strategii innowacyjnej:
- pozycja firmy z punktu widzenia jej produktów, procesów, technologii i narodowego
systemu innowacji w jakim działa. Oczywiście na technologiczną strategię firmy wpływa
narodowy system innowacji danej gospodarki, choć jej nie determinuje.
- technologiczna ścieżka (path) otwarta (uruchomiona) dla firmy, dająca jej zakumulowany
zasób kompetencji. Firmy działają na podst. technicznych trajektorii, a każda z nich obejmuje
różne zasoby i kierunki zmian technologicznych, jak również odmienne definicje kluczowe
zadania strategicznego.
- proces organizacyjny stanowiący przez firmę zgodnie z wymaganiami zintegrowanego
procesu uczenia się, ale przecinając funkcjonalne granice.
Czynniki efektywnego zarządzania:
- przywództwo w formie zespołu zarządzającego
- stała ewolucja zmieniającego się konkurencyjnego środowiska
- traktowanie ludzi raczej jak korzyści niż koszty
- konwersja zmian strategicznych w operacyjne działania (akcje)
- stałe zapewnienie konkurencyjności celów i zadań
Monitoring – systematyczne, metodyczne śledzenie i rejestrowanie zmian zachodzących w
jego otoczeniu dla celów diagnozy, sterowania i przewidywania rozwoju sytuacji
Zadania monitoringu: - uzyskanie dostatecznie wcześnie informacji o istotnych zmianach,
- sygnalizowanie zagrożeń i trudności (w przedsiębiorstwie i otoczeniu)
Controling – zintegrowany system planowania i kontroli; instrument wspierający
kierownictwo przedsiębiorstwa w zakresie koordynacji procesów, planowania, kierowania o
kontroli oraz zamieniający je w informacje.
Benchmarking – narzędzie pozwalające ustalić najlepsze rezultaty osiągane przez inne
przedsiębiorstwa jak również działań które do niego prowadzą; proces identyfikacji i
zrozumienia najlepszych taktyk i ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz