Przedmiot prawa pracy - omówienie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 7
Wyświetleń: 392
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Przedmiot prawa pracy - omówienie - strona 1

Fragment notatki:

7.Przedmiot prawa pracy
Przedmiotem PP są stosunki społeczne związane ze świadczeniem nie jakiejkolwiek pracy lecz jedynie pracy charakteryzującej się określonymi przymiotami:
Umowne podporządkowanie(praca pod kierownictwem)
Uczasowienie pracy - art.. 128 kp, czas wykonywania pracy jest wyznaczony przez pracodawcę w granicach przyjetych w umowie o pracę, wymiar kształtowany jest więc umownie, a rozkład czasu pracy wynika z postanowień prawa zakładowego, Umiejscowienie pracy - pracownik ma ściśle wyznaczone miejsce realizacji stosunku pracy, jest nim zakład pracy lub inne wyznaczone do tego miejsce, wyznaczone przez pracodawcę w granicach ustaleń przyjętych w umowie o pracę, miejsce wykonywania pracy jest elementem treści umowy. Rozróżnia się miejsce pracy i miejsce wykonywania czynności przez pracownika. Miejsce pracy to miejsce stałego wykonywania obowiązków zawodowych zlokalizowany w siedzibie pracodawcy lub jednostce organizacyjnej tego zakładu w innej miejscowości. Miejsce wykonywania czynności to pojęcie szersze, obejmujące zakład i inne miejsca(np. miejsce pobytu w czasie delegacji służbowej)
Osobisty charakter - świadczona praca ma wyłącznie charakter osobisty w przypadku instytucji zastępstwa, zastępujący działa na swoją rzecz i w swoim imieniu a nie jak w umowach cywilno-prawnych na rzecz osoby zastępowanej. Konsekwencja jest że w przypadku śmierci pracownika stosunek pracy wygasa z mocy prawa a prawa majątkowe ze stosunku pracy przechodzą na członków rodziny.
Odpłatność za pracę - praca nie może być świadczona bez wynagrodzenia, nie można zrzec się prawa do wynagrodzenia lub przenieść tego prawa na inna osobę.
Samoistność celu wykonywania pracy (ciągłość świadczenia pracy) - świadczenie pracy ramach stosunku pracy jest celem samym w sobie. Pracodawca ma obowiązek organizowania pracy w sposób zapewniający pełne wykorzystanie czasu pracy jak i osiąganie przez pracowników wysokiej wydajności i należytej jakości. ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz