Przedmiot forfaitingu - opracowanie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 7
Wyświetleń: 728
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Przedmiot forfaitingu - opracowanie - strona 1 Przedmiot forfaitingu - opracowanie - strona 2

Fragment notatki:

Przedmiot forfaitingu Forfaiting wierzytelności handlowych
Jest to nabycie przez instytucję forfaitingową średnio- lub długoterminowej pieniężnej wierzytelności handlowej przed terminem jej płatności z pobraniem na rzecz instytucji forfaitingowej odsetek dyskontowych i z przejęciem ryzyka wypłacalności dłużnika. Forfaiting wierzytelności wekslowych
Zakup średnio- i długoterminowego weksla przed terminem płatności, z pobraniem z góry odsetek dyskontowych bez prawa regresu do podmiotu przenoszącego prawa z weksla. Forfaiting wierzytelności leasingowych
Nabycie przez forfaitera średnio- i długoterminowej wierzytelności leasingowej przed terminem jej płatności, z potrąceniem opłaty na rzecz forfaitera, z przejęciem ryzyka wypłacalności leasingobiorcy. Wierzytelności kredytowe. Według L. Steckiego wyróżniamy:
Forfaiting właściwy i niewłaściwy,
Forfaiting bezpośredni i pośredni,
Forfaiting otwarty i ukryty,
Forfaiting krajowy i międzynarodowy,
Forfaiting poszerzony,
Forfaiting połączony z confirmingiem,
Forfaiting dalszy,
Hermes forfaiting (quasi-forfaiting, tak zwany forfaiting).
Umowa forfaitingu to umowa nienazwana. Jej treść nie odpowiada żadnej z umów regulowanych przepisami kodeksu cywilnego.
Jest czynnością prawną o podwójnym skutku : zobowiązująco-rozporządzającym. Jest także umową wzajemną, co oznacza że każda ze stron jest zobowiązana do świadczenia na rzecz drugiej strony, przy czym świadczenia te uważane są za ekwiwalentne (równoważne).
Po stronie zbywcy do podstawowych obowiązków należą:
dokonanie przeniesienia prawa do określonej wierzytelności pieniężnej na instytucję forfaitingową,
wydanie tej instytucji wszystkich związanych z daną wierzytelnością dokumentów,
zapłata prowizji oraz innych świadczeń pieniężnych określonych w umowie.
Natomiast podstawowym obowiązkiem instytucji forfaitingowej jest zapłata sumy pieniężnej tytułem ceny za nabywaną wierzytelność. W każdej umowie forfaitingu powinno się znaleźć co najmniej sześć charakterystycznych punktów:
określenie stron umowy,
oznaczenie wierzytelności przelewanej przez forfetystę na for­faitera,
wskazanie kwoty, jaką forfaiter przekazuje forfetyście,
określenie kosztów forfaitingu,
ustalenie, czy dłużnik forfaitingowy jest powiadamiany o zmianie wierzyciela,
określenie prawnego zabezpieczenia wierzytelności
Koszt forfaitingu
Dyskonto wierzytelności
Opłata manipulacyjna
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz